มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Tag

สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟสำนักหอสมุดกลาง ประจำปี 2567”ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ อาคารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง และในเวลา 13.00-16.30 น. จะมีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเสมือนจริงหากผู้ใช้บริการอยู่ในบริเวณพื้นที่และเวลาดังกล่าว ขอความร่วมมือเข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ขออภัยในความไม่สะดวก (ภาพประกอบโดย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ สำนักหอสมุดกลาง ประจำปี 2567”)
Read More
การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.              ○ ยกเว้น                            วันที่ 3 มิถุนายน 2567 : ปิดบริการ วันเสาร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น. วันอาทิตย์         ...
Read More
Cover image : Designed by Freepik
Read More
การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.              ○ ยกเว้น                            วันที่ 6 , 10 และ 22 พฤษภาคม 2567 : ปิดบริการ วันเสาร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.   ...
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง กำหนดเวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งสำนักหอสมุดกลาง หัวหมาก และห้องสมุดวิทยาเขต บางนา ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป ดังนี้ ข้อ 1 ช่วงเวลาปกติ    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์    เปิดบริการเวลา 08.30 – 19:30 น.    วันเสาร์    เปิดบริการเวลา 08.30 – 16.30 น.    วันอาทิตย์และวันหยุดราชการประจำปี    ปิดบริการ ข้อ 2 ช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยมีการจัดการสอบไล่    วันอาทิตย์และวันหยุดราชการประจำปี    เปิดบริการเวลา 08.30 – 16.30 น. ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ
Read More
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือกุมภาพันธ์ม 2567 การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์         ◘ วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2567                • สำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก)                        อาคาร 1 – 3 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.                • ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา     ...
Read More
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2567การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมกราคม 2567 ดังนี้ 1. ห้องสมุดวิทยาเขตบางนาวันจันทร์-ศุกร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.              ○ ยกเว้น                            วันที่ 1 มกราคม 2567 : ปิดบริการ วันเสาร์-อาทิตย์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น. ...
Read More
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Upskill & Reskill : การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการวิจัยในยุคดิจิทัล”   การอบรมฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากรโดย ดร.วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช จากหน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวข้อการอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย – ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC) – ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ บทความวารสาร [Thai Digital Collection (TDC)/Thai Journals Online (ThaiJO)] – ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (EBSCO/Emerald) – e-Book – โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เนื้อหาการอบรม เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย เข้าร่วมการอบรมฯ ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. ทาง Onsite ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น...
Read More
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “แนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่” เนื้อหาสุดจึ้งโดนใจ ไม่ตกเทรนด์แน่นอน ไม่ว่าจะเป็น ทำความรู้จักห้องสมุดราม การสมัครสมาชิกห้องสมุด การยืม-คืน หนังสือ ทั้งหนังสือทั่วไป วิจัย ตำราเรียน หรือนวนิยายดังๆ ที่เรามีให้บริการ ท่องเว็บไซต์ห้องสมุดราม ให้ทุกอย่างง่ายแค่ปลายนิ้ว เล่นเน็ตฟรีไม่เสียตังค์ (RU WIFI) หาหนังสือยังไงให้ตรงใจ (WebPAC) E-BOOKS อ่านฟรี ถูกลิขสิทธิ์ โดยจะมีอบรมในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 9:30-12:00 น. เลือกได้ว่าจะเข้าอบรมแบบ #Online ผ่าน Google Meet หรือแบบ #Onsite ณ ห้องอบรมชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (#Onsite จำกัดจำนวน 20 ที่นั่งเท่านั้น) เนื้อหาว้าวขนาดนี้ ไม่ลงทะเบียนไม่ได้แล้วว~ กดลิงก์นี้เพื่อลงทะเบียนได้เลย https://forms.gle/S29kgqEQ3CY9Jmvp9...
Read More
1 2 3 5