May 2023

Month

ในชีวิตของคนเราต้องเผชิญและรับมือกับเรื่องต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจากที่ทำงาน บ้าน สถานศึกษา ทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ ความกดดัน ความรับผิดชอบ และอีกหลายสิ่งที่เราต้องกังวลและพบเจอปัญหากับมัน สิ่งเหล่านี้จะเปรียบเสมือนเป็นภาระที่ก่อขึ้นอยู่ในใจของคุณ ถึงเวลาที่คุณจะต้องปล่อยวางมันออกไปบ้าง หนังสือเล่มนี้จะแนะนำเทคนิคทางจิตวิทยาที่ง่ายที่สุดและสามารถฝึกได้เร็ว บางวิธีอาจจะมีอุปกรณ์เป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาและปรับใช้ในการช่วยฟื้นฟูจิตใจให้รู้สึกผ่อนคลายเบาลงได้ โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 5 บท คือ บทการแบกรับที่หนักเกินไป บทการหัดเป็นคนเห็นแก่ตัวบ้าง บทการทำจิตใจให้ผ่อนคลาย บทการยอมรับตัวเอง บทการกำจัดความหงุดหงิด ความกลุ้มใจ และกังวลใจ และบทการสังเกตจิตใจจากอารมณ์ของเรา ชื่อหนังสือ : ภาระที่อมไว้คายออกมาเถอะนะผู้แต่ง : โยะชิฮิโตะ ไนโตเลขเรียกหนังสือ : BF575 .S75 น294 2565 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
หนังสือ เล่าเรื่องออทิสติก เป็นผลงานกรณีศึกษาเด็กออทิสติก ที่นำพฤติกรรมทั้งทางบวกและทางลบ และปัญหารายบุคคลที่ไม่เหมือนกัน เมื่อบุคคลเริ่มต้นสัมผัสกับคนที่เป็นออทิสติก อาจมีความรู้สึกหรือมีอารมณ์ที่หลากหลาย ความรู้สึกทั้งหมดเกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจ และมีความคิดที่ว่า เด็กออทิสติกจะมีปัญหาด้านพฤติกรรมที่เข้าใจยากและยากที่จะแก้ไข ทำให้เราต้องมีการศึกษาจากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การจัดการพฤติกรรมเชิงบวก การจัดระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เหมาะสม และความรักอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลออทิสติก เพื่อนำเทคนิคต่างๆไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด ทำให้หนังสือเล่มนี้อ่านสนุก มีเนื้อหาทางวิชาการที่ครอบคลุมทุกมิติ และเมื่ออ่านจบจะทำให้ทุกท่านรู้สึกขอบคุณ ดีใจ มีความหวัง และปิติยินดีที่จะเปลี่ยนความคิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจ ปรับเปลี่ยนความคิดให้เกิดการร่วมมือกันของทุกฝ่ายให้บุคคลออทิสติกอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ชื่อหนังสือ : เล่าเรื่องออทิสติก ผู้แต่ง : จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย์ เลขเรียกหนังสือ : LC4719 .T5 จ234 2566 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
อาหารมังสวิรัติ เป็นอาหารที่วงการโภชนาการให้การยอมรับว่ามีสารอาหารต่างๆ ครบถ้วนเท่าเทียมกับอาหารที่มีเนื้อสัตว์ เพียงแค่รู้จักดัดแปลงและทดแทนสารอาหารที่ได้จากเนื้อสัตว์ให้เหมาะสม ใช้พืชที่มีสารอาหารจำพวกโปรตีน นม ไข่ ถั่วต่างๆ ที่มีคุณค่าทางสารอาหารโปรตีนเช่นเดียวกับเนื้อสัตว์  ตำรับอาหารมังสวิรัติในหนังสือเล่มนี้ได้คัดสรรอาหารที่ทำง่ายไม่ยุ่งยาก เครื่องปรุงง่ายๆ อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นทานอาหารมังสวิรัติ  นอกจากจะมีสุขภาพร่างกายที่ดี เพราะได้รับสารอาหารครบถ้วน  ไม่เครียด มีความสุข ลดการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ เนื้อสัตว์บางประเภทมีราคาที่สูงจึง ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย ชื่อหนังสือ : มังสวิรัติไทย อาหารสุขภาพ ผู้แต่ง : ศรีสมร คงพันธุ์ เลขเรียกหนังสือ : TX837 ศ173 2560 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
หนังสือ “ภาษาจีนเพื่อการล่ามในธุรกิจ” เป็นหนังสือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานล่ามในระดับธุรกิจพื้นฐาน จัดทำโดยคณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื้อหาภายในมี 8 บท ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติพร้อมเฉลยท้ายเล่ม และไฟล์เสียงประกอบ โดยผู้อ่านสามารถเข้าดูได้ที่ QR Code ของหน้าปกหนังสือร่วมเพื่อใช้เป็นคู่มือฝึกฝน และสร้างเสริมความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ชื่อหนังสือ : ภาษาจีนเพื่อการล่ามในธุรกิจ = Chinese for business interpretation ผู้แต่ง : กนกพร นุ่มทอง เลขเรียกหนังสือ : PL1129.T5 ก15 2565 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 “ท่องโลกดาราศาสตร์” เพียงยืมหนังสือในขั้นจัดแสดงลุ้นรับของรางวัลมากมาย ตั้งแต่วันที่ 10-26 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อบรรณารักษ์พี่วิว (ธาวินี) และบรรณารักษ์พี่น้ำ
Read More
สำนักหอสมุดกลางและห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหงปิดให้บริการ วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566 เนื่องในวันฉัตรมงคล
Read More
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ดังนี้ ห้องสมุดวิทยาเขตบางนาวันจันทร์-ศุกร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.              ○ ยกเว้น วันที่ 4, 5 และ 17 พฤษภาคม 2566 ปิดบริการ วันเสาร์-อาทิตย์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.              ○ ยกเว้น วันที่ 6, 7 และ 14...
Read More