November 2023

Month

       ธรรมชาติเต็มไปด้วยวัตถุที่งดงาม ทรงประโยชน์ และน่าทึ่ง แต่วัตถุเหล่านี้มีไว้เพื่ออะไรและมาจากไหน นี่คือจุดเริ่มต้นเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์มากมายที่สร้างขึ้นโดยเหล่าสรรพสัตว์ พืช และธรรมชาติ หนังสือเล่มนี้จะพาผู้อ่านไปรู้จักกับวัตถุธรรมชาติมากกว่า 100 ชนิด พร้อมเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ ตื่นตาตื่นใจไปกับแร่ธาตุที่ถูกหล่อหลอมขึ้นด้วยกาลเวลา โครงสร้างอันชาญฉลาดที่ธรรมชาติได้สรรสร้างขึ้น คุณสมบัติที่น่าทึ่งช่วยให้สัตว์และพืชเจริญเติบโตต่อไปได้ เรื่องราวที่น่าสนใจนี้บอกเล่าด้วยคำพูดที่งดงามมาจากแรงบันดาลใจของ เบน ฮอร์ นักเขียนหนังสือสำหรับเด็กและผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าที่มีชื่อเสียง พร้อมภาพประกอบที่สวยงามชวนให้อ่านสีตลอดทั้งเล่ม ชื่อหนังสือ : ขุมทรัพย์จากธรรมชาติผู้แต่ง :  เบน ฮอร์เลขเรียกหนังสือ : QL 49 ฮ19 2566 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
หนังสือเล่มนี้จะเป็นเหมือนคู่มือไว้สำหรับรับมือกับคนโง่ นิยามของคำว่า คนโง่ ในที่นี้หมายถึงคนที่ชอบถ่วงแข้งขากับผู้อื่นอย่างไม่มีเหตุผล ชอบโต้แย้ง แสดงท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์หรือไม่ยอมให้ความร่วมมือใดๆ ในสิ่งที่ถูกต้องหรือควรจะเป็น ดังนั้นถ้าหากเราต่อสู้กับพวกเขา จะทำให้รู้สึกว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการทำที่ไร้ประโยชน์และเสียเวลาเปล่าไปกับมัน เราควรจะทำให้ชีวิตมีความสุขดีกว่า ในเนื้อหาจะอธิบายในสิ่งที่คนโง่เป็น เข้าใจธรรมชาติของชีวิตแต่คนมากขึ้น รวมทั้งวิธีการต่างๆ ที่จะจัดการกับคนเหล่านั้นไปอย่างมีเหตุและผลที่สมควร ชื่อหนังสือ : ถึงโมโหก็อย่าสู้กับคนโง่ผู้แต่ง : ทามุระ โคทาโร่เลขเรียกหนังสือ : BJ 1594.5.T5 ท225 2566                                                                                                 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
“คนทุกคนรู้ว่าสังคมสูงวัยเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ต้องจัดการ เพราะเห็นตัวอย่างจากหลายประเทศแล้วว่าต้องใช้ทรัพยากรในการจัดการเยอะมาก และต้องจัดการหลายอย่าง เช่น จะทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดี หรือทำให้มีคนดูแล มีสถานที่พักอาศัยที่เหมาะสม มีโรงพยาบาล มีเพื่อนฝูง ซึ่งไม่ง่าย ที่สำคัญคือจะเอาเงินที่ไหนมาดูแล เพราะทุกอย่างใช้เงินทั้งนั้น ตอนนี้จึงยังไม่มีประเทศไหนเอาชนะเรื่องนี้ได้เลย ทุกประเทศอยู่ระหว่างขั้นตอนการหาแนวทางวิธีการจัดการใหม่ๆที่จะลดภาระมวลรวมของประเทศ” ประธานมูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทย (มปท.) กล่าวไว้ จึงเกิดหนังสือเล่มนี้เพื่อนำเสนอภาพรวมของสถานการณ์สังคมสูงวัยที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมไปถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น แนวทางการแก้ไขปัญหาจากกลุ่มเยาวชนที่นำเสนอบนเวทีการประกวด “โครงการ Thailand Youth Policy Initiative (TYPI)” ครั้งที่ 2 เพื่อช่วยพัฒนาสังคม และช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรู้เท่าทันเทคโนโลยี การมีความสุขกับการใช้ชีวิตในสังคมสูงวัยอย่างเหมาะสม สนับสนุนคนไทยในวัยเกษียณมีโอกาสในการสร้างรายได้เสริมและพัฒนาทักษะทางดิจิทัลโดยไม่ปล่อยให้อายุเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิต ได้เดินตามความฝัน และค้นพบความสุขและสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง ชื่อหนังสือ : สุขใจในสนธยากาล : เคล็ดลับการก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพผู้แต่ง : นริสษา บุญเสริมเลขเรียกหนังสือ :  HQ1064 .T5  น173 2566สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
                      ตำราเรียนวิชาจิตวิทยาทั่วไป PSY1001 เป็นวิชาที่ต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจพฤติกรรมต่าง ๆ ของตนเอง เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจผู้อื่น การปรับตัว และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข แบ่งเนื้อหาออกเป็น 13 บท โดยในบทที่ 1 เป็นการแนะนำวิชาพร้อมวิธีการศึกษาหาความรู้ทางจิตวิทยา บทที่ 2, 3, 4 และ5 เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาพื้นฐานของร่างกายและจิตใจ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ บทที่ 6, 7, 8 และ9 กล่าวถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ในด้านการเรียนรู้ การจูงใจ และอารมณ์ บทที่ 10, 11 และ12 เกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างทางบุคลิกภาพ ตลอดจนสติปัญญา และการปรับตัว บทที่ 13 เป็นการสรุปความเกี่ยวข้องระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์กับสังคม ชื่อหนังสือ : จิตวิทยาทั่วไป = General Psychology      ผู้แต่ง : มุกดา ศรียงค์                                                                                               เลขเรียกหนังสือ : PSY1001 62164...
Read More
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ “What’s in Bangna library?” เพียงคุณตอบคำถามง่าย ๆ 5 ข้อเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ลุ้นรับกระเป๋าผ้าสุดจึ้งฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจสแกนคิวอาร์โค้ด หรือกดลิงก์ได้เลย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-3976328 https://forms.gle/dF4YLk8yRLqisdjh6
Read More
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ดังนี้           1. วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.           2. วันเสาร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.           3. วันอาทิตย์ ปิดบริการ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ
Read More