News & Updates

ข่าวประชาสัมพันธ์

เวลาเปิด-ปิด การให้บริการประจำเดือนเมษายน 2567

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2567 ดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.              ○ ยกเว้น ...

การเปิด-ปิด การให้บริการประจำเดือนมีนาคม 2567

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2567 ดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.              ○ ยกเว้น ...

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง (ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2567 เป็นต้นไป)

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง กำหนดเวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งสำนักหอสมุดกลาง หัวหมาก และห้องสมุดวิทยาเขต บางนา ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป ดังนี้ ข้อ 1 ช่วงเวลาปกติ    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์    เปิดบริการเวลา 08.30 – 19:30...

การเปิด-ปิด การให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือกุมภาพันธ์ม 2567 การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์         ◘ วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2567     ...

การเปิด-ปิด การให้บริการประจำเดือนมกราคม 2567

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2567การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมกราคม 2567 ดังนี้ 1. ห้องสมุดวิทยาเขตบางนาวันจันทร์-ศุกร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.     ...

ชวนเที่ยวงานวันกาชาด 100 ปี ณ สวนลุมพินี 8-18 ธันวาคม 2566 และร้านกาชาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชวนนุ่งโจงห่มไทยเที่ยวงานวันกาชาด 100 ปี ณ สวนลุมพินี 8-18 ธันวาคมนี้.งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ภายใต้แนวคิด “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้” #RedCrossFairCenturyOfCharityเชิญชวนร่วมย้อนวันวานไปกับมหรสพรื่นเริงการกุศลคู่คนไทยที่กำลังหวนกลับมาอีกครั้งให้หายคิดถึง…สำราญใจกับงานวันกาชาด 100 ปี ที่ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานรื่นรมย์และความสุขจากการได้มาเที่ยวงานกาชาด.เตรียมนุ่งโจงห่มไทยมาเที่ยวงานวันกาชาด 100 ปี8-18 ธันวาคม 2566 ณ...
1 2 3 11