News & Updates

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดให้บริการในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (ตั้งแต่วันที่ 1-29 ธ.ค. 2565)

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2565 การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ดังนี้ วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น. (ยกเว้น วันที่ 15 และ 29 ธันวาคม 2565 ปิดบริการ...

เปิดให้บริการในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 2565)

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนี้           วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น. (ยกเว้น วันที่ 16-18...

ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ปิดบริการ ในวันที่ 13-16 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ

ในวันที่ 13-14 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา จึงปิดบริการเป็นระยะเวลา 4 วัน รวมวันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 ด้วย ขอภัยในความไม่สะดวก

เปิดให้บริการในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (ตั้งแต่วันที่ 1-31 ต.ค. 2565)

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2565การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ดังนี้ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 น.✤ ปิดให้บริการ วันที่ 13 และ 14 ตุลาคม...

เปิดให้บริการในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (ตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย. 2565)

ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์) ตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย. 2565 โดยเปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 น. วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น....

ขอเชิญร่วมตอบ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุด มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

ขอเชิญร่วมตอบ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุด มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ท่านสามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ หรือ แสกน QR Code ลิงค์แบบสอบถาม https://forms.gle/zCQzrdUmfGzMomqS8
1 2 3 5