News & Updates

ข่าวประชาสัมพันธ์

เวลาเปิด-ปิด การให้บริการประจำเดือนกรกฎาคม 2567

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.              ○ ยกเว้น ...

Bangna Library Freshy Day 2024

ขอเชิญนักศึกษา ร่วมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2024 register bangnalibrary freshyday2024 2 July ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา11.00 – 16.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม พิธีเปิดงาน เข้าร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆ 3 July ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา11.00 – 16.00 น....

การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟสำนักหอสมุดกลาง ประจำปี 2567

สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟสำนักหอสมุดกลาง ประจำปี 2567”ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ อาคารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง และในเวลา 13.00-16.30 น. จะมีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเสมือนจริงหากผู้ใช้บริการอยู่ในบริเวณพื้นที่และเวลาดังกล่าว ขอความร่วมมือเข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ขออภัยในความไม่สะดวก (ภาพประกอบโดย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ สำนักหอสมุดกลาง ประจำปี 2567”)

เวลาเปิด-ปิด การให้บริการประจำเดือนมิถุนายน 2567

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.              ○ ยกเว้น ...

ปิดให้บริการ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ปิดให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เนื่องในวันพืชมงคล

เวลาเปิด-ปิด การให้บริการประจำเดือนพฤษภาคม 2567

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.              ○ ยกเว้น ...

เวลาเปิด-ปิด การให้บริการประจำเดือนเมษายน 2567

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2567 ดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.              ○ ยกเว้น ...
1 2 3 12