June 10, 2024

Day

สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟสำนักหอสมุดกลาง ประจำปี 2567”ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ อาคารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง และในเวลา 13.00-16.30 น. จะมีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเสมือนจริงหากผู้ใช้บริการอยู่ในบริเวณพื้นที่และเวลาดังกล่าว ขอความร่วมมือเข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ขออภัยในความไม่สะดวก (ภาพประกอบโดย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ สำนักหอสมุดกลาง ประจำปี 2567”)
Read More