สารสนเทศน่ารู้

ขนมอะไร ทำไม? จึงชื่อนี้

ขนมอะไร-ทำไมจึงชื่อนี้-1 ขนมอะไร-ทำไมจึงชื่อนี้-2 ขนมอะไร-ทำไมจึงชื่อนี้-3 ขนมอะไร-ทำไมจึงชื่อนี้-4

Halloween

วันฮาโลวีน นับเป็นหนึ่งวันอันสำคัญของคริสต์ศาสนา นิกายคาทอลิก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เชื่อว่ามีที่มาจากวันฉลองปีใหม่ของชาวเคลต์ (Celt) ถือกันว่า เป็นวันสิ้นสุดของฤดูร้อน และวันต่อมา วันที่ 1 พฤศจิกายน คือ วันขึ้นปีใหม่ของชาวเคลต์ ซึ่งในวันที่ 31 ตุลาคมนี่เอง ที่ชาวเคลต์เชื่อว่า เป็นวันที่คนตายและคนเป็นจะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน และวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตในปีที่ผ่านมา จะเที่ยวหาร่างของคนเป็นเพื่อสิงสู่...

วันสุนทรภู่

บทความสุนทรภู่-1 บทความสุนทรภู่-2 บทความสุนทรภู่-3
1 2 3