July 26, 2023

Day

ชีวิตของคุณในแต่ละวันต่างอาจพบเจอกับเรื่องราวที่ toxic ได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นจากคนรอบตัว เพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวของคุณเอง หนังสือเล่มนี้จะเป็นคำตอบสำหรับผู้ที่ต้องการวิธีจัดการปัญหาเรื่อง toxic เหล่านั้น ดร. ทิม แคนโตเฟอร์ นักจิตวิทยาชื่อดังจากอังกฤษ ได้พิจารณาวิธีพ่นพิษ เช่น อารมณ์ร้าย ปากร้าย ขี้โมโห ชอบบงการ หรือความงี่เง่าของคน ว่าทำไมพวกเขาถึงมีพฤติกรรมเช่นนั้น ทั้งประเภทรายบุคคล กลุ่มคน และครอบครัว สถานการณ์และสถานที่ที่เป็นพิษ เพื่อหาคำตอบให้กับวิธีรับมือกับคนเหล่านั้น ทั้งเทคนิคที่ใช้ในสถานการณ์นั้นๆ ทักษะที่สำคัญสำหรับรับมือกับพิษร้าย วิธีจัดการคนเป็นพิษ และรวมทั้งวิธีจัดการอย่างไร หากตัวเราเป็นพิษเสียเอง ชื่อหนังสือ : เธอหรือฉัน ใครกันที่ Toxic = Toxic people : dealing withผู้แต่ง : ทิม แคนโตเฟอร์เลขเรียกหนังสือ : BF637.I48 ค285 2565                                                                            สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนโดยนักข่าวที่ชื่อ ฟิลิป ค็อกแกน ที่อ้างอิงเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจจากนักวิชาการท่านต่างๆ ในเรื่องของสถิติ ราคา รายได้ และความยั่งยืน การประเมินขนาดเศรษฐกิจโลกในหลายช่วงด้วยกัน ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องจนถึงสังคมสมัยใหม่ก็ยังพบปัญหา เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจโลกด้วย เพื่อให้ทันสมัย และมีตัวอย่างชัดเจน เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจ ทำให้เนื้อหาดูไม่หนักจนเกินไป ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจจะทำให้คนทั่วไปอ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย แต่ More … ทำได้ในสิ่งที่ต้องการสื่อให้ผู้ที่สนใจวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจของมนุษยชาติที่ควรหามาอ่านสักครั้งหนึ่งในชีวิต ชื่อหนังสือ : More เปิดประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหมื่นปีผู้แต่ง : ฟิลิป  ค็อกแกน                                                               เลขเรียกหนังสือ : HC21 ค19 2566สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)  
Read More
หนังสือเรื่อง “คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย” เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อสอบเก่า คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางกฎหมายที่ออกสอบบ่อยๆ รวมทั้งเทคนิคการจำและการสังเกตสำหรับผู้ที่มีความสนใจเตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย และตำแหน่งอื่นด้านกฎหมาย มีเนื้อหาคลอบคลุมทั้งกฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายพิเศษ ระบบศาลและตุลาการ ตลอดจนคำศัพท์เฉพาะทางพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ที่น่าสนอกจากจะช่วยให้ผู้อ่านใช้ในการเตรียมสอบแล้ว ยังสามารถนำไปปรับใช้ในด้านการศึกษา และการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย ชื่อหนังสือ : คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย                                                                         ผู้แต่ง : ดวงเด่น นาคสีหราช                                                                                                          เลขเรียกหนังสือ : KPT 86 .3 ด17 2565                                                                             สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
วรรณกรรมเป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยภาษาเพื่อสื่อสาร อารมณ์ ความคิด และเรื่องราวจากผู้ประพันธ์ ผลงานศิลปะที่เรียกว่าวรรณกรรมมีหลากหลายรูปแบบ เช่นเรื่องสั้น บทกวี ดังที่ปรากฏในรวมวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเล่มนี้ อันเป็นผลงานที่ผู้เขียนสื่อออกมาด้วยกลวิธีที่แตกต่าง แต่ก็ถ่ายทอดความรู้สึก มุมมอง และประสบการณ์ทางการเมืองตมประสบการณ์ของแต่ละคน วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565ในเล่มนี้ ได้แก่เรื่อง ความกระจ่างที่ระยะทาง 41,057 กิโลเมตร, คนหนึ่งยืน คนอื่นนั่ง, มูลไส้เดือน, กระสุนนัดนั้น, ไก่ที่หายไป, คนตัวสั่น, บนทางเดินของออร์ฟิอัส, ปากกากบฏ, เผ็ดกำลังพอดี, มุมมองภายใน, เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร, เรื่องขายหน้าของซีเนไฟล์, และเรื่องอื่นๆ ชื่อหนังสือ : วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 ผู้แต่ง :  –                                                                                                                                       เลขเรียกหนังสือ : PL 4205  ว172 2565                                 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More