May 2022

Month

วันที่ 25 พ.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 04.00 น. (ของเช้าวันถัดไป) มีการดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งหมด เพื่อดำเนินการปรับปรุงสายส่งอากาศใต้ดินแนวใหม่ ในงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม บริเวณสถานีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งนี้ จะส่งผลให้เว็บไซต์ และบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของสำนักหอสมุดกลาง [อาทิเช่น เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง, ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC), ระบบยืมต่อด้วยตนเอง, บริการ Proxy Server และบริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return) เป็นต้น] ไม่สามารถใช้งานได้ ในวันและเวลาดังกล่าวขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
Read More
Personal-color Personal-color2 Personal-color3 Personal-color4 Personal-color5 Personal-color6 Personal-color7 Personal-color8
Read More
ทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บมีหลากหลายเนื่องจากพฤติกรรมการดำรงชีวิตและมลภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป มีโอกาสเกิดโรคใหม่ๆ ที่ยังไม่มียารักษาเฉพาะโรค เพื่อเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันและเสริมภูมิต้านทานโรค น้ำสมุนไพรไทย จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกที่ดี หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถทำน้ำสมุนไพรที่วัตถุดิบหาได้ไม่ยาก รวมถึงสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆ และขั้นตอนการทำที่สามารถทำทานเองได้ง่ายๆ มีTips เล็กๆน้อยประกอบเพื่อให้ง่ายในการการทำและเข้าใจมากขึ้น  นอกจากนี้ยังมีภาพประกอบสีของสมุนไพรตลอดทั้งตัวเล่ม ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นภาพและไม่น่าเบื่อ  พร้อมจะมีสุขภาพดีด้วยสมุนไทยพื้นบ้านเราแล้วก็ไปอ่านกันเลย ชื่อหนังสือ : น้ำสมุนไพรพื้นบ้านไทย เสริมภูมิ ต้านทานโรค ชื่อผู้แต่ง  : ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์ หมวดหมู่  :  RM666.H33 น228 2565 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม หรืออื่นๆ จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยและถือเป็นงานวิชาการอย่างหนึ่งให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ ทำความเข้าใจ จดจำประเด็นที่เกิดขึ้นในปี 2563 ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนบันทึกประเทศไทยเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวที่สำคัญๆ ในรอบปี 2563 ที่เรียบเรียงโดยศูนย์ข้อมูลมติชน ทั้งในเรื่องวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด19 ที่เกิดครั้งแรกในไทย การประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ เรื่องการจัดตั้งการชุมนุมบริเวณต่างๆ เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชน จากรัฐบาลสมัยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา การจัดแผนทดลองวัคซีนโควิด19 เป็นต้น ชื่อหนังสือ : มติชนบันทึกประเทศไทย ผู้แต่ง/ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ข้อมูลมติชน. เลขเรียกหนังสือ : DS562 ม143 2564  สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
เมื่อพูดถึงการระบาดของโรคครั้งใหญ่และยังคงระบาดมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน คงจะรู้จักกันดีในโรคที่ชื่อว่า เชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด19 การระบาดครั้งนี้ได้ระบาดเป็นวงกว้างทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างมากมาย เชื้อไวรัสโคโรน่าอาจเป็นสิ่งใหม่ แต่สำหรับโรคระบาดนั้นกลับเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาแล้ว หนังสือเล่มนี้จึงต้องการพูดถึงในส่วนของโลกหลังการระบาดใหญ่ เมื่อโรคเกิดขึ้นแล้ว เราจะสามารถรู้ได้แล้วว่าเราจะป้องกันและรับมือกับโรคนี้ได้อย่างไรต่อไป ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะสามารถทำให้มนุษย์เลือกได้ว่า ต้องการผลัดดันตัวเอง สังคม และโลกไปในทิศทางไหน รวมทั้งการเปลี่ยนวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ ชื่อหนังสือ : บทเรียนเพื่อโลกหลังการระบาด = Ten lessons for a post-pandemic  world. ผู้แต่ง : ฟารีด ซาคาเรีย ผู้แปล : วิภัชภาค เลขเรียกหนังสือ : D862 ซ221 2564 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
จากการที่ผู้เขียนมีประสบการณ์ด้านการบรรยายวิชา ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้เรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองในความเป็นจริง ผู้เขียนจึงเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้นักศึกษามีตำราประกอบการศึกษาในรายวิชาดังกล่าว และเผยแพร่ความรู้ในเรื่องศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองให้กับผู้สนใจทั่วไป หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ภาค โดยภาคที่ 1 เป็นเรื่องศาลในทางกฎหมายมหาชน ภาคที่ 2 เป็นเรื่องคดีในทางกฎหมายมหาชน และภาคที่ 3 เป็นเรื่องการพิจารณาคดีของศาลในทางกฎหมายมหาชน ซึ่งเป็นเนื้อหาพื้นฐานเกี่ยวกับระบบศาลและการพิจารณาคดีของศาลในทางกฎหมายมหาชนเป็นหลัก หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว เนื้อหาในเล่มน่าสนใจเพียงใด ตามมาอ่านกันได้เลยค่ะ ชื่อหนังสือ : ระบบศาลและการพิจารณาคดีของศาลในทางกฎหมายมหาชน ชื่อผู้แต่ง  : ธีระ  สุธีวรางกูร หมวดหมู่  : KPT200 ธ237 2565 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหงปิดให้บริการ วันที่ 16 พ.ค. 2565 เนื่องจากตรงกับวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
Read More
ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหงปิดให้บริการ วันที่ 13 พ.ค. 2565 เนื่องในวันพืชมงคล
Read More
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดให้มีการบรรยายและสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงทำการเปิดให้บริการนอกเวลาราชการระหว่างวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม – วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ดังนี้           วันจันทร์ – ศุกร์          เวลา 08.30-18.30 น.(ขยายเวลา จากเดิมเปิดให้บริการถึงเวลา 16.30 น.)          วันเสาร์          เวลา 08.30-16.30 น.(เพิ่มวัน จากเดิมปิดให้บริการในวันเสาร์ – อาทิตย์) *เว้นวันศุกร์ที่ 13 – วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565...
Read More
1 2