March 2023

Month

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีหนังสือด้านวิชาการให้บริการมากกว่า 1,300 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา อาทิ Arts, Business, Law, History, Social Science, Technology ฯลฯ รองรับการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถสืบค้น e-book ได้มากมาย อ่านเนื้อหาได้ในรูปแบบ HTML หรือดาวน์โหลดได้ในรูปแบบไฟล์ PDF มีฟังก์ชันแปลภาษาไทย การจดโน๊ตและไฮไลท์เนื้อหาที่สำคัญ จัดทำบรรณานุกรมอัตโนมัติในรูปแบบ MLA, APA, Chicago, Harvard และสามารถนำไฟล์ไปใช้งานกับโปรแกรม EndNote ได้ และฟังก์ชันที่มีประโยชน์อีกมากมาย สามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://go.gale.com/ps/start.do?p=GVRL&u=thru
Read More
CU e-Library ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการ e-Book ด้านวิชาการและตำราเรียนมากมาย ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา อาทิ กฏหมาย ภาษาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ ฯลฯ รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา แท็บแล็ต สมาร์ทโฟน ทั้งยังรองรับการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ โดยเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://elibrary-rulibrary.cu-elibrary.com/
Read More
แอปพลิเคชันห้องสมุดออนไลน์รูปแบบใหม่ Hibrary มีสำนักพิมพ์และนักเขียนอิสระร่วมให้บริการมากกว่า 70 ราย ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ ทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Newspaper) นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine) เพื่อตอบสนองการใช้งานและการให้บริการห้องสมุดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนผู้ใช้บริการหรือผู้อ่านสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันที่ได้รับการออกแบบให้มีความสวยงาม ง่ายและสะดวก มีฟีเจอร์การอ่านหนังสือทั้งแบบ PDF หรือ E-PUB ที่โดนใจนักอ่านและได้ตามมาตรฐาน โดยเฉพาะไฟล์ E-PUB รองรับการอ่านออกเสียง เพื่อช่วยในการเข้าถึงสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานที่มีปัญหาด้านการอ่าน เช่น ผู้พิการทางสายตา สามารถลด/ขยายขนาดตัวอักษร และเลือก Font ให้เหมาะสมกับการอ่านได้ โดยยังคงความชัดเจนของตัวอักษร มีโหมดการอ่านมากถึง 4 รูปแบบ และปรับความสว่างหน้าจอได้ตามความต้องการ ไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ตในการอ่าน เนื่องจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจะถูกเก็บไว้ในเครื่อง และสามารถอ่านในรูปแบบออฟไลน์ได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://elibrary-rul.hibrary.me/
Read More
ซีเอ็ดร่วมกับสำนักพิมพ์ชั้นนำของประเทศมากมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกลิขสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยากอีกต่อไป โดยข้อมูลหนังสือทั้งหมดจะถูกจัดเก็บบน Cloud Server ที่มีความปลอดภัยสูงและมั่นใจได้ว่าจะไม่สูญหาย เพิ่มความสะดวกสบายในการอ่านและจัดการหนังสือบนชั้นส่วนตัวได้อย่างง่ายดาย สามารถอ่านหนังสือผ่านเว็บไซต์ แท็บแล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ สามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ http://se-ed.belibcloud.com
Read More
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนนำบทเรียนที่ผ่านการสังเคราะห์จากการถกเถียงกันในแวดวงวิชาการ และผู้บริหารเมือง นำมาเรียบเรียงใหม่อีกครั้ง เพื่อนำเสนอแนวคิด ประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบของประสบการณ์เชิงเปรียบเทียบของเมืองที่เป็นกลไกหลักในการพัฒนาและสร้างประเทศในระดับฐานราก และการให้คำนิยามของคำว่า “เมือง” ในด้านของโครงสร้างอำนาจหน้าที่ การพัฒนาขีดความสามารถของเมือง ตลอดจนความจำเป็นพื้นฐานของการสร้างเมืองที่ดีสู่การเป็นเมืองที่เลิศ โดยใช้กรณีตัวแบบ 3 ประเทศ คือ อังกฤษ เกาหลีใต้ และอินเดีย ซึ่งทั้ง 3 ประเทศมีรูปแบบแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ใกล้เคียงกันอย่างน่าสนใจคือ มีการพัฒนาระบบเมือง และสร้างเครือข่ายเมืองศูนย์กลางในแต่ละภูมิภาค โดยกระจายทรัพยากรและการอุดหนุนจากภาครัฐให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่ได้รับการให้ความสำคัญ หากทุกท่านอยากรู้รายละเอียดลึกลงไปสามารถมาติดตามอ่านกันได้ภายในเล่มนะคะ ชื่อหนังสือ : เมืองเปลี่ยนประเทศเปลี่ยน : ระบบเมือง และการพัฒนาเมืองเชิงมหภาค       ผู้แต่ง : วุฒิสาร ตันไชย และชัยวุฒิ ตันไชย                                                                      เลขเรียกหนังสือ : HC445 ว2434 2565                                                                             สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
หนังสือเรื่อง “คิดใหม่สู่อาเซียน : Think New ASEAN” เป็นหนังสือเล่มต่อจากหนังสือเรื่อง “คิดอย่างอาเซียน Think ASEAN” มีเนื้อหาเกี่ยวกับโมเดลทางธุรกิจทางการตลาดของอาเซียนที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของคุณฟิลิป คอตเลอร์ นักการตลาดที่โด่งดังของโลกโดยหยิบยกกรณีศึกษาธุรกิจในอาเซียนและธุรกิจต่างประเทศที่มาทำธุรกิจในอาเซียนกว่า 49 บริษัท อาทิเช่น  H&M Air Asia  Thai Beverage และ Honda เป็นต้น มาวิเคราะห์การเจาะกลุ่มการตลาดในเชิงลึก ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้เปิดโลกทัศน์ของเทรนการตลาดโลกในอาเซียนในปัจจุบัน รวมถึงได้ฝึกการคิดการตลาดเชิงกลยุทธ์สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียน และการทำงานในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ชื่อหนังสือ : คิดใหม่สู่อาเซียน : Think New ASEAN.                                               ผู้แต่ง : ฟิลิป คอตเลอร์.                                                                                                       เลขเรียกหนังสือ : HF3790 .8 ค19 2558                                                                                 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
หนังสือเล่มนี้จะอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้นและอาจส่งผลทำให้องค์กรต้องหยุดทำงานไป การดำเนินการในการบริหารความต่อเนื่อง จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน หนึ่งคือ การรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น สองคือ การทำให้องค์กร สามารถกลับมาทำงานในระดับที่กำหนดภายในเวลาที่ต้องการ สามคือ การฟื้นฟูและบรรเทาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้องค์กรกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็ได้อธิบายเอาไว้ทั้งสามส่วน และหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับองค์กรต่างๆ ในการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ชื่อหนังสือ : บริหารความต่อเนื่องในภาวะวิกฤตวิกฤตผู้แต่ง : กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์.         เลขเรียกหนังสือ : RC86.7 ก234 2565                                                   สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
แม้ในปัจจุบันนี้วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตและมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่ในสังคมปัจจุบันยังพบการขัดแย้งของมนุษย์อยู่ตลอดเวลา หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ทำการศึกษา ค้นคว้ารวบรวมความรู้ในแง่วิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและการเมือง เพื่อหาคำตอบในเรื่องนี้ ในเนื้อหาผู้เขียนได้อธิบายถึงความหมายของศาสนาคืออะไร ความคิดเห็นของคนทั่วไปต่อศาสนา อิทธิพลของศาสนาต่อตัวตนมนุษย์ ศาสนาต่อระบบการเมืองและเศรษฐกิจ ลักษณะของแต่ละศาสนาใหญ่ ความรู้ทางศาสนากับการพัฒนาพรรคการเมือง และการยกตัวอย่างการต่อสู้ระหว่างศาสนากับการเมืองของประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย ฟิลิปปินส์ ไทย เป็นต้น และบทสุดท้ายเป็นการสรุปให้เห็นว่าพลังของศาสนาที่มีต่อสังคมและการเมืองจากเรื่องราวการต่อสู้ในบทก่อนที่กล่าวมาเป็นอย่างไร ชื่อหนังสือ : ศาสนากับการเมืองผู้แต่ง : สันติภาพ ณ ชะเยืองเลขเรียกหนังสือ : BL65 .P7 ส215 2565                                                                                                สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
หนังสือเล่มนี้ เริ่มจากคำนิยามพื้นฐานเกี่ยวกับระบบเอไอ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ความจำ   การคำนวณ การเรียนรู้ รวมถึงผลกระทบของเอไอในมิติต่างๆ ผู้เขียนยังชวนให้จินตนาการต่อยอดภายใต้เงื่อนไงที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ถ้าหากเอไอได้รับการพัฒนาจนมีความสามารถเหนือมนุษย์ พูดอีกอย่างคือเอไอจะอยู่กับเราและจะทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าจะไม่มีใครสามารถบอกได้อย่างแม่นยำว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่การคาดการณ์ฉากทัศน์ที่เป็นไปได้ว่ามนุษย์กับเอไอจะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร เราพร้อมรับมือเอไอซึ่งถือว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งต่อสังคมมากที่สุดในอนาคต ชื่อหนังสือ : ชีวิต 3.0 : การเป็นมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์[Life 3.0] ผู้แต่ง : แม็กซ์ เท็กมาร์ค. เลขเรียกหนังสือ : Q334.7 ท251 2565 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป
Read More
1 2