February 2022

Month

สำนักหอสมุดกลาง ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา และห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดบริการให้สมาชิกห้องสมุด สามารถยืมหนังสือได้จากทุกห้องสมุดของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และคืนที่ห้องสมุดซึ่งทำรายการยืมมา(ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. – 30 ก.ย. 2565) ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง สำนักหอสมุดกลางเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีความจำเป็นต้องลดการเดินทางหรือพักอาศัยต่างพื้นที่ ได้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น จึงเปิดให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ระหว่างสำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายใต้เงื่อนไข คือ มีสถานะเป็นสมาชิกห้องสมุด และนำส่งคืน ณ ห้องสมุดที่ทำรายการยืมมาจำนวนสิทธิ์ในการยืม เป็นไปตามระเบียบการยืม-คืน ตามประเภทของสมาชิก และเงื่อนไขของห้องสมุดที่สมาชิกห้องสมุดทำการเข้าใช้บริการ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกสาขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่..สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา โทร. 0-2397-6328และห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 23 แห่ง
Read More
เมื่อเทศกาลวาเลนไทน์ใกล้มาถึง  บรรยากาศรอบ ๆ ข้างก็ดูจะเริ่มอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมหวานใส ที่เต็มไปด้วยความน่ารักสวยสะพรั่งของดอกกุหลาบ หัวใจดวงโต  ช็อคโกแลต คุกกี้ ตุ๊กตาหมีตัวกลม ๆ สีแดงและชมพูเบ่งบานอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะในหัวใจของใครหลาย ๆ คน            เทศกาลวาเลนไทน์เป็นที่รู้จักของผู้คนไปทั่วโลก  หลายคนผ่านเทศกาลวาเลนไทน์นี้มาแล้วหลายสิบปี  แต่หาก  จะถามถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวันวาเลนไทน์ บางท่านก็ทราบดี บางท่านพอทราบคร่าว ๆ หรือหลายท่าน   อาจเลือน ๆ ลาง ๆ ไปแล้ว    ตำนานเรื่องราวความเป็นมาของวันวาเลนไทน์มีอยู่มากมายหลายตำนานด้วยกัน แต่ตำนานที่โดดเด่นจะมีอยู่สองเรื่องราว คือ           ตำนานแรก เป็นเรื่องราวของเทศกาล Lupercalia ในสมัยจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจ จัดเพื่อบูชาเทพเจ้าจูโน่   ผู้เป็นเทพแห่งความรัก หรือเทพแห่งอิสตรีเพศและการแต่งงาน  โดยจะเริ่มระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ของทุกปี     ในวันที่ 14  (บางตำรากล่าวว่าเป็นวันที่ 15) ชายหนุ่มจะจับสลากที่ทำจากดินเหนียวสลักชื่อของบรรดาหญิงสาวไว้ในไห  เรื่องราวในตำนานตรงจุดนี้มีกล่าวถึงไว้ 2 แบบ  แบบแรกกล่าวว่า หากชายหนุ่มจับได้ชื่อใคร ทั้งคู่ก็จะทำความรู้จักกัน ซึ่งหลายคู่มักมีความพึงพอใจกัน จนแต่งงานกันในเวลาต่อมา แบบที่สองกล่าวว่า...
Read More
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น สำนักหอสมุดกลางและห้องสมุดวิทยาเขตบางนา จึงขอเปิดให้บริการในพื้นที่ โดยให้บริการเฉพาะนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
Read More