February 2023

Month

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การคืนหนังสือในช่วงปิดพื้นที่การให้บริการเป็นกรณีพิเศษ ตามที่ สำนักหอสมุดกลาง ได้มีประกาศปิดพื้นที่การให้บริการของสำนักหอสมุดกลางและห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นกรณีพิเศษไปแล้วนั้น เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสมาชิกผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุดกลาง จึงมีมาตรการ ดังนี้ 1. สมาชิกห้องสมุดที่ยืมหนังสือและมีกำหนดส่งคืน ตั้งแต่วันที่ 8-10 ก.พ. 2566 สามารถนำหนังสือมาคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก) หรือนำมาคืนในวันที่ 13 ก.พ. 2566 โดยไม่เสียค่าปรับ (ทั้งที่สำนักหอสมุดกลางและห้องสมุดวิทยาเขตบางนา) 2. สมาชิกห้องสมุดที่ยืมหนังสือและมีกำหนดส่งคืนในวันที่ 21 ก.พ. 2566 สามารถนำหนังสือมาคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก) หรือนำมาคืนในวันที่ 27 ก.พ. 2556 โดยไม่เสียค่าปรับ (เฉพาะสำนักหอสมุดกลาง) รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ
Read More
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง การคืนหนังสือในช่วงปิดพื้นที่การให้บริการเป็นกรณีพิเศษ เดือน ก.พ. 66
Read More
ไม่ว่ารักของคุณจะอยู่ในสถานะไหน…แวะมาบอกความรู้สึกนั้นได้ที่โซนหนังสือทั่วไปชั้น 2 (A Little Thing Called Love) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อบรรณารักษ์พี่วิว (ธาวินี) และบรรณารักษ์พี่น้ำ02-3976328 Line OA : @862ikhwt
Read More