June 2023

Month

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 “ไอ้ต้าวพลังบวก” (จิตวิทยา) เพียงยืมหนังสือในชั้นจัดแสดงลุ้นรับของรางวัลมากมาย ตั้งแต่วันที่ 12-29 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อบรรณารักษ์พี่วิว (ธาวินี) และบรรณารักษ์พี่น้ำ02-3976328 Line : @862ikhwt
Read More
ประกาศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ดังนี้           1. วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น. (เว้น วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน  ปิดบริการ)           2. วันเสาร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น. (เว้น วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน ปิดบริการ)           3. วันอาทิตย์ ปิดบริการ ทั้งนี้ รวมถึงห้องสมุดวิทยาเขตบางนาด้วย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ
Read More