August 2022

Month

ขอเชิญร่วมตอบ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุด มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ท่านสามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ หรือ แสกน QR Code ลิงค์แบบสอบถาม https://forms.gle/zCQzrdUmfGzMomqS8
Read More
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับคำตอบ ตั้งแต่บัดนี้-30 กันยายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่ FB : Ramkhamhaeng University Library กับ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง บางนา ของรางวัลมีดังนี้ 1. ลำโพงบลูทูธ 1 รางวัล2. กระบอกน้ำอเมซอน 2 รางวัล3. Mini USB Fan 3 รางวัล4. กระเป๋าผ้า 5 รางวัล ลุ้นรับของรางวัลตามลิงก์นี้ได้เลย https://qrco.de/bdE3Cx สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8645 หรืออีเมล : acq.lib@rumail.ru.ac.th
Read More
การคิดเป็นกระบวนการของจิตใจหรือกระบวนการทางสมอง ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ ทั้งในการใช้ชีวิตของเรา รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ ให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการคิด หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาเพื่อช่วยให้เราได้ลองคิดซ้ำ ลองคิดใหม่อีกครั้ง ซึ่งอาจจะทำให้คุณออกจากความรู้เดิมๆ ที่เคยเจอ สร้างความรู้ใหม่ที่ดีกว่าเดิม  และประสบความสำเร็จมากขึ้น เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น ส่วนที่หนึ่ง การคิดทบทวนรายบุคคล ปรับเปลี่ยนมุมมองของเราให้เท่าทันปัจจุบัน ส่วนที่สอง การคิดทบทวนระหว่างบุคคล เปิดความคิดของคนอื่น ส่วนที่สาม การคิดทบทวนเป็นกลุ่ม สร้างชุมชนของนักเรียนรู้ตลอดชีวิต  ส่วนที่สี่ บทสรุป และบทส่งท้าย ทั้งยังเป็นหนังสือยอดนิยมและเป็นที่แนะนำที่ทุกคนควรได้อ่าน ชื่อหนังสือ : คิดแล้ว, คิดอีก = Think again. ผู้แต่ง : อดัม แกรนท์. เลขเรียกหนังสือ : BF 441 ก2871 2565 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักวิชาการและนักศึกษาที่สนใจ เป็นการนำทฤษฎีทางด้านสตรีนิยมมาใช้วิเคราะห์นิเวศวิทยาการเมือง ชี้ให้เห็นการดิ้นรน การปรับตัว และการประคับประคองชีวิตของผู้หญิงอีสาน จากที่เคยมีอำนาจควบคุมดูแลทรัพยากร เปลี่ยนไปสู่ภาวะไร้ซึ่งอำนาจ และการถูกคุกคามโดยรัฐและนายทุน รวมทั้งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความเสื่อมโทรมของป่าไม้ แหล่งน้ำ พืชพรรณ และสัตว์น้ำนานาชนิด ทำให้ผู้หญิงอีสานต้องเปลี่ยนไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการที่ไม่คุ้นชินและเต็มไปด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หนังสือเล่มนี้เป็นการบุกเบิกและท้าทายให้วงวิชาการไทยตั้งคำถามต่อความไม่เท่าเทียมของชายและหญิงที่ดำรงอยู่ในโครงสร้างเศรษฐกิจ การเมือง และการพัฒนา ชื่อหนังสือ : นิเวศวิทยาการเมืองแนวสตรีนิยม Feminist political ecology ผู้แต่ง : กนกวรรณ มะโนรมย์ เลขเรียกหนังสือ : HQ1194ก152565 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
นิทานเป็นเรื่องลาวเล่าขานที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ที่พ่อแม่ปู่ย่าเล่าให้พังตั้งแต่ยังไม่เข้าเรียน จนถึงตอนที่ครูเล่าให้ฟังเมือเข้าเรียน เมื่อพูดถึงนิทาน เราจะคุ้นเคยกับนิทานอีสบเพราะนอกจากจะสนุกแล้วยังมีข้อคิด คำสอนสอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่องด้วย จึงเป็นที่นิยมและติดหู นิทานพันปีอีสบเล่า เล่มนี้ ได้รวบรวมนิทานเก่า แต่ตรรกะทันสมัย มีคติธรรม อุทาหรณ์สอนใจ เด็ก ผู้ใหญ่ นิทานถูกแปลผ่านหลากหลายภาษา ผ่านเรื่องราวของสัพสัตว์นานา แต่ละเรื่องเนื้อหาสั้นกระซับ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ชื่อหนังสือ : นิทานพันปี อีสปเล่า. ผู้แต่ง : ว. แหวนลงยา. เลขเรียกหนังสือ : PZ90.T5 ว19 2565 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์) ตั้งแต่วันที่ 1-27 ก.ค. 2565 โดยเปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 น. วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.  (*เว้นวันที่ 12-13 ส.ค. 2565) ประกาศ-สก.-เรื่อง-การเปิด-ปิด-การให้บริการ-ป
Read More