การคิดเป็นกระบวนการของจิตใจหรือกระบวนการทางสมอง ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ ทั้งในการใช้ชีวิตของเรา รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ ให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการคิด

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาเพื่อช่วยให้เราได้ลองคิดซ้ำ ลองคิดใหม่อีกครั้ง ซึ่งอาจจะทำให้คุณออกจากความรู้เดิมๆ ที่เคยเจอ สร้างความรู้ใหม่ที่ดีกว่าเดิม  และประสบความสำเร็จมากขึ้น เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น ส่วนที่หนึ่ง การคิดทบทวนรายบุคคล ปรับเปลี่ยนมุมมองของเราให้เท่าทันปัจจุบัน ส่วนที่สอง การคิดทบทวนระหว่างบุคคล เปิดความคิดของคนอื่น ส่วนที่สาม การคิดทบทวนเป็นกลุ่ม สร้างชุมชนของนักเรียนรู้ตลอดชีวิต  ส่วนที่สี่ บทสรุป และบทส่งท้าย ทั้งยังเป็นหนังสือยอดนิยมและเป็นที่แนะนำที่ทุกคนควรได้อ่าน

ชื่อหนังสือ : คิดแล้ว, คิดอีก = Think again.

ผู้แต่ง : อดัม แกรนท์.

เลขเรียกหนังสือ : BF 441 ก2871 2565

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)