bangna

By

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ปิดให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เนื่องในวันพืชมงคล
Read More
การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.              ○ ยกเว้น                            วันที่ 6 , 10 และ 22 พฤษภาคม 2567 : ปิดบริการ วันเสาร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.   ...
Read More
                  มนุษย์ทุกคนต่างแสวงหาความรักจากสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะจากมนุษย์ด้วยกันหรือสัตว์ สิ่งของและอีกมากมายในโลกใบนี้ แต่หลงลืมไปว่ามีความรักจากสิ่งหนึ่งที่อยู่กับเราเสมอ นั่นก็มาจากตัวของเรานั่นเอง และเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ตามที่เราต้องการ หนังสือเล่มนี้จะเปรียบเสมือนเป็นเพื่อนของเรา ในยามที่เราท้อ หมดหวัง เหนื่อยล้าจากการใช้ชีวิต ต้องการที่พักพิงให้เราเปิดหนังสือเล่มนี้อ่าน เพื่อให้ผู้อ่านได้พบกับความรักที่เราอาจทำหล่นหายไประหว่างทาง ได้กลับมาเติมเต็มได้อีกครั้งหนึ่ง ผู้เขียนได้นำแนวทางการสร้างการรักตัวเองของนักจิตวิทยาคลินิก เดบอราห์ โคชาบา มาเป็นหลักในการให้ผู้อ่านได้มีพัฒนาการรักตัวเองไปด้วยกัน ผ่านเนื้อหาและกิจกรรมในแต่ละบท ชื่อหนังสือ : กอดใจไว้ก่อน =Self-love, firstผู้แต่ง : เมริษา ยอดมณฑป.เลขเรียกหนังสือ : BF697.5.S46 ม257 2566สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
        หนังสือชุด บันทึก นึกอร่อย เป็นตำรับอาหารชุดพิเศษที่รวบรวมบันทึกสูตรอาหารของท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล เนื่องด้วยเห็นว่าอาหารไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น มีขั้นตอนการปรุงอย่างประณีต พิถีพิถัน ละเมียดละไม และมีรสชาติที่อร่อยไม่แพ้อาหารของชาติใดในโลก เนื้อหาส่วนใหญ่ในหนังสือจะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของตำราอาหารของท่านผู้หญิงประสานสุข  รวมถึงชื่อเมนูอาหาร เครื่องปรุง วิธีปรุง ในเล่มที่ 1 รายการอาหารจะเน้นไปที่ น้ำพริก หลน ผัด ทอด ปิ้ง ย่าง นึ่ง เครื่องเคียง เมี่ยง และสลัด ในหนังสือจะมีรูปภาพอาหาร และภาพวาดประกอบทำให้ดูน่าสนใจ ทำให้หนังสือน่าอ่านมากขึ้น ชื่อหนังสือ : บันทึก นึกอร่อย.ผู้แต่ง : ประสานสุข ตันติเวชกุล.เลขเรียกหนังสือ : TX724.5.T5 ป171 2566 ล.1สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
           สังคมการเมืองที่ดี คือสังคมที่ทุกคนเป็นเจ้าของอำนาจร่วมกัน แต่ในสังคมที่บิดเบือนดัดแปลงอดีตให้กลายเป็นนิทานหรือละครหลังข่าวเพื่อกล่อมเกลาผู้คน เพราะชนชั้นนำกลัวที่จะสูญเสียอำนาจการควบคุมประชาชนมาอย่างยาวนาน ทำให้เห็นปรากฏการณ์ที่ประชาชนรุ่นใหม่ตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ที่เคารพความเท่าเทียมและความหลากหลายของผู้คน แต่รัฐและชาวอนุรักนิยมได้มองประชาชนที่คิดต่างว่าเป็นศัตรูและหวาดเกรง ทำให้เกิดการพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อบีบบังคับให้ประชาชนเงียบเสียงลง ยอมจำนนและหวาดกลัว           “…การเรียนรู้ด้านที่ผิดพลาดล้มเหลวของชาติตนเอง แท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องน่าชิงชังอับอาย แต่มันคือภูมิคุ้มกันชั้นดีที่จะทำให้เราเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีสติ และไม่ทำผิดซ้ำรอยเดิม…” หนังสือความหวังที่เคลื่อนไหวได้รวบรวมบทความของคุณประจักษ์ ก้องกีรติ ที่จะชวนทุกคนเข้ามาสำรวจกระแสการเมืองของไทยไปจนถึงการเมืองโลก ที่เต็มไปด้วยการแบ่งแยกอำนาจประชาธิปไตย หากปราศจากความเคลื่อนไหว ความใฝ่ฝัน และความหวังที่สร้างร่วมกันของประชาชน ก็ยากที่ประชาธิปไตยจะลงหลักปักฐานในยุคสมัยของเรา ชื่อหนังสือ : ความหวังที่เคลื่อนไหว : โลกขวาๆ ซ้ายๆ และความท้าทายของประชาธิปไตย ผู้แต่ง : ประจักษ์ ก้องกีรติเลขเรียกหนังสือ :  JQ1745 ป17111 2566สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
          ตำราเรียนวิชาการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา โดยเน้นให้ผู้เรียนใช้ประกอบการเรียน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยสภาวะสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม ศึกษาปัญหาสังคมต่างๆ เกี่ยวกับความยากจน การมีงานทำและการมีรายได้ พฤติกรรมการเบี่ยงเบน ยาเสพติด การก่ออาชญากรรม การขายบริการทางเพศ และรวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา ชื่อหนังสือ : ปัญหาสังคมผู้แต่ง : อุดมพร ชั้นไพบูลย์เลขเรียกหนังสือ : SOC2065 64121 อ244 2564สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 3 (ตำราเรียน)
Read More
ตำราวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา LAW3133 มีเนื้อหาของตำราแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่ง อาชญาวิทยา ประกอบด้วย 6 บท ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา อาชญากรรม สำนักคิดเกี่ยวกับอาชญาวิทยา สาเหตุอาชญากรรม เหยื่ออาชญากรรม และการป้องกันอาชญากรรม และสถิติอาชญากรรม ส่วนที่สอง ส่วนเนื้อหาของทัณฑวิทยา ประกอบด้วย 6 บท ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทัณฑวิทยาและการลงโทษ วิวัฒนาการเกี่ยวกับการลงโทษ รูปแบบและวิธีการลงโทษ การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยใช้สถาบันการบริหารงาน เรือนจำในประเทศไทย และการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยไม่ใช้สถาบัน ชื่อหนังสือ : อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา = CRIMINOLOGY AND PENOLOGY.                                     ผู้แต่ง : ภัทรวรรณ ทองใหญ่                                                                                                              เลขเรียกหนังสือ : LAW3133 66128 ภ214 2566                                                                           สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 3 (ตำราเรียน)
Read More
การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2567 ดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.              ○ ยกเว้น                            วันที่ 8,12,15-16 เมษายน 2567 : ปิดบริการ วันเสาร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.           ...
Read More
1 2 3 21