November 2022

Month

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2565 การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ดังนี้ วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น. (ยกเว้น วันที่ 15 และ 29 ธันวาคม 2565 ปิดบริการ เวลา 16.30 น., วันที่ 5, 12 และ 30 ธันวาคม 2565 ปิดบริการ) วันเสาร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้น วันที่ 3, 10 และ 31 ธันวาคม 2565 ปิดบริการ) วันอาทิตย์ ปิดบริการ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
Read More
เทือกเขาหิมาลัยหรือเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับนักพิชิตยอดเขา เพราะเป็นเทือกเขาที่โด่งดังและมีชื่อเสียงที่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นที่ตั้งของยอดเขาเอเวอเรสต์ที่เป็นที่สุดแห่งความสูงอันดับ1ของโลก เป็นที่ๆ หลายคนอยากไปเพื่อสัมผัสความตื่นเต้น ความท้าทายและความสวยงามที่นั่น หนังสือเล่มนี้จะชวนผู้อ่านเดินทางไปเทือกเขาหิมาลัยด้วยกัน จากการบันทึกการเดินทางทั้ง 9 วัน โดยเริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนเทรกกิ้ง ข้อแนะนำสำหรับมือใหม่ เส้นทางการเทรกกิ้ง การเดินทางในแต่ละวันจะเริ่มเดินทางโดยไล่ระดับความสูงขึ้นไป จนถึงจุดเป็นที่นิยมมากที่สุดในการเทรคกิ้งที่เนปาล คือพูนฮิลล์ เนื่องจากเป็นเส้นทางธรรมชาติที่สวยงาม สามารถมองเห็นแนวเทือกเขาได้อย่างสวยงาม พร้อมทั้งมีภาพประกอบและบทสนทนาให้ติดตามอ่านเพลินเพลินตลอดเล่ม ชื่อหนังสือ : เดินเล่นหิมาลัยใช้ใจเดิน : บันทึกการเดินเท้าสู่หิมาลัยของผู้หญิง วัย 50+. ผู้แต่ง : มนทิรา จูฑะพุทธิ. เลขเรียกหนังสือ : DS485.H6 ม15 2565  สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
งานวิจัยด้านความเชื่อ ความเข้าใจ และโลกทัศน์ของคนเล่นหวย ในบริบทของสังคมไทยของรศ.ดร.วัฒนา  สุกัณศีล จะนำพาผู้อ่านทุกท่านไปทำความเข้าใจมายาคติ ตรรกะวิบัติของนักพนัน ความคิดและความเข้าใจผิดในลักษณะต่าง ๆ และความเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นหวยและวัฒนธรรมเลขเด็ดของคอหวย โดยศึกษาจากงานวิชาการด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา การใช้เหตุผล และวิทยาศาสตร์การรู้คิดสมัยใหม่ และเหตุใดหลักความเป็นไปได้ หลักเหตุและผล หลักการทางสถิติที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้การยอมรับจึงไม่เป็นที่ยอมรับในหมู่นักพนัน แต่กลับเชื่อเรื่องโชค ลาภ อำนาจเหนือธรรมชาติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ มากกว่าและยังเข้ากันกับทุนนิยมสมัยใหม่ได้อย่างไม่น่าเชื่อ ไปร่วมหาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้กันเลยค่ะ ชื่อหนังสือ : หวยศาสตร์ : ใครว่า “ถูกหวย” เป็นความบังเอิญ? ผู้แต่ง : วัฒนา สุกัณศีล เลขเรียกหนังสือ : HV6722.T5 ว213 2565 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
เป็นหนังสือที่รวบรวมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสำหรับการอ่านภาษาไทย เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้อ่านทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะการอ่าน หนังสือเล่มนี้ให้แนวทางในการอ่านที่เป็นขั้นตอน เริ่มจากการอ่านขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการอ่านขั้นสูงเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในยุคข้อมูลข่าวสารในโลกศตวรรษที่ 21  นอกจากเนื้อหาที่เรียบเรียงไว้เป็นลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจนแล้ว ยังมีแบบฝึกหัดที่หลากหลายและแนวทางเฉลยแบบฝึกหัดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-learning) ของผู้เรียนด้วย ชื่อหนังสือ: ณ ขณะอ่าน : บทเรียนฝึกทักษะ “การอ่าน” สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้แต่ง : หัตถกาญจน์ อารีศิลป เลขเรียกหนังสือ : PL4163 ณ4 2565 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
ขนมอะไร-ทำไมจึงชื่อนี้-1 ขนมอะไร-ทำไมจึงชื่อนี้-2 ขนมอะไร-ทำไมจึงชื่อนี้-3 ขนมอะไร-ทำไมจึงชื่อนี้-4
Read More