advertise

Category

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2567 ดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.              ○ ยกเว้น                            วันที่ 8,12,15-16 เมษายน 2567 : ปิดบริการ วันเสาร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.           ...
Read More
การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2567 ดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.              ○ ยกเว้น                            วันที่ 6-8 มีนาคม 2567 : เปิดให้บริการ เวลา 08.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.     ...
Read More
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง กำหนดเวลาบริการของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งสำนักหอสมุดกลาง หัวหมาก และห้องสมุดวิทยาเขต บางนา ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป ดังนี้ ข้อ 1 ช่วงเวลาปกติ    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์    เปิดบริการเวลา 08.30 – 19:30 น.    วันเสาร์    เปิดบริการเวลา 08.30 – 16.30 น.    วันอาทิตย์และวันหยุดราชการประจำปี    ปิดบริการ ข้อ 2 ช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยมีการจัดการสอบไล่    วันอาทิตย์และวันหยุดราชการประจำปี    เปิดบริการเวลา 08.30 – 16.30 น. ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ
Read More
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือกุมภาพันธ์ม 2567 การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์         ◘ วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2567                • สำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก)                        อาคาร 1 – 3 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.                • ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา     ...
Read More
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2567การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมกราคม 2567 ดังนี้ 1. ห้องสมุดวิทยาเขตบางนาวันจันทร์-ศุกร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.              ○ ยกเว้น                            วันที่ 1 มกราคม 2567 : ปิดบริการ วันเสาร์-อาทิตย์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น. ...
Read More
ชวนนุ่งโจงห่มไทยเที่ยวงานวันกาชาด 100 ปี ณ สวนลุมพินี 8-18 ธันวาคมนี้.งานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ภายใต้แนวคิด “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้” #RedCrossFairCenturyOfCharityเชิญชวนร่วมย้อนวันวานไปกับมหรสพรื่นเริงการกุศลคู่คนไทยที่กำลังหวนกลับมาอีกครั้งให้หายคิดถึง…สำราญใจกับงานวันกาชาด 100 ปี ที่ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานรื่นรมย์และความสุขจากการได้มาเที่ยวงานกาชาด.เตรียมนุ่งโจงห่มไทยมาเที่ยวงานวันกาชาด 100 ปี8-18 ธันวาคม 2566 ณ สวนลุมพินี และ www.redcrossfair.com ในวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมลุ้นรางวัลกับร้านกาชาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีสำนักหอสมุดกลางร่วมเป็นเจ้าภาพในวันดังกล่าว มาร่วมทำบุญและลุ้นของรางวัลไปด้วยกันนะคะ
Read More
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2566 การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2566 ดังนี้ 1. ห้องสมุดวิทยาเขตบางนาวันจันทร์-ศุกร์              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.              ○ ยกเว้น                            วันที่ 22 ธันวาคม 2566 : เปิดให้บริการ เวลา 8.30-12.00 น.               ...
Read More
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ “What’s in Bangna library?” เพียงคุณตอบคำถามง่าย ๆ 5 ข้อเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ลุ้นรับกระเป๋าผ้าสุดจึ้งฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจสแกนคิวอาร์โค้ด หรือกดลิงก์ได้เลย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-3976328 https://forms.gle/dF4YLk8yRLqisdjh6
Read More
1 2 3 9