September 2022

Month

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2565การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ดังนี้ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 น.✤ ปิดให้บริการ วันที่ 13 และ 14 ตุลาคม 2565 ✤ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.✤ ปิดให้บริการ วันที่ 15, 16 และ 23 ตุลาคม 2565 ✤ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ เปิดบริการห้องสมุดเดือนตุลาคม-65
Read More
มานุษยวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ โดยหนังสือเล่มนี้จะรวบรวมกลุ่มแนวคิดมานุษยวิทยากลุ่มหนึ่งที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อทำความเข้าใจมนุษย์ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการชาติพันธุ์นิพนธ์หรือชาติพันธุ์วรรณนา เนื้อหาในเล่มแบ่งนำเสนอเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก มานุษยวิทยาก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 21 ถึงปัจจุบัน กล่าวถึงพัฒนาการมานุษยวิทยาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน ส่วนที่สอง จุดเปลี่ยนทางภววิทยาและจุดเปลี่ยนพ้นมนุษย์ มีการอธิบายถึงความหมายของทั้ง 2 คำ อภิปรายให้เห็นที่มาที่ไป และข้อถกเถียงสำคัญ ส่วนที่สาม การแบ่ง 4 ลักษณะ ภววิทยา สปีชีส์ พื้นที่ และความรู้ มีการอภิปรายลักษณะเด่นทั้งในทางทฤษฎีและวิธีวิทยาของแนวการศึกษามานุษยวิทยาพ้นมนุษย์ พร้อมทั้งมีบทสรุปสาระสำคัญของบทความ ชื่อหนังสือ : มานุษยวิทยาพ้นมนุษย์. ผู้แต่ง : ยุกติ มุกดาวิจิตร … [และคนอื่น ๆ], บรรณาธิการ. เลขเรียกหนังสือ : BD540 ม224 2564  สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2...
Read More
ไม่ว่าจะรวยหรือจน มีชื่อเสียง เงินทอง หรือหาเช้ากินค่ำ แต่สิ่งที่ทุกคนคาดหวังและต้องการมากที่สุดคือ ความสุข      ที่เราไม่สามารถหาได้ด้วยปัจจัยใดๆแต่มันอยู่ที่ตัวเราในการหยิบฉวยความสุขจากทุกอย่างด้วยตนเอง ดังคำที่ว่าสุข ทุกข์เกิดจากใจ หนังสือ 1001 วิธีเพิ่มสุขให้ชีวิต อาจช่วยจุดประกายความคิด ทัศนคติเพื่อให้คุณหาความสุขกับสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ รอบตัวได้ง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการคลายเครียดในที่ทำงาน การจัดบ้านให้ผ่อนคลายมีธรรมชาติบำบัดรักษากายใจ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบข้าง และปลดล็อกพันธนาการความทุกข์ที่รัดตรึงคุณอยู่ เพื่อเรียนรู้วิธีการหาความสุขที่อยู่รอบตัวเราให้ได้มากที่สุด ชื่อหนังสือ : 1001 วิธีเพิ่มสุขให้ชีวิต = 1001 ways to relax. ผู้แต่ง : มาริออท, ซูซานนาห์ เลขเรียกหนังสือ : RA785 ม226 2559 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
PDPA หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ถูกประกาศใช้แล้วในบ้านเรา เราจึงจำเป็นต้องรู้เท่าทันกฎหมาย หนังสือเล่มนี้จะทำให้ทุกคนได้พบกับการอธิบายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในมุมมองของประชาชนทั่วไป และมุมมองของภาคธุรกิจ ได้เรียนรู้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง  เข้าใจหลักการคิด การเข้าถึงเครื่องมือ และ Template ที่ช่วยให้ภาคธุรกิจพร้อมรับมือกับ PDPA  การนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้โดยต้องคำนึงถึงหลัก 2 N ของ PDPA คือ 1.Necessity ใช้ข้อมูลเฉพาะเท่าที่มีความจำเป็นเท่านั้น อย่าใช้เกินจำเป็น และ 2.No Surprise ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบว่าเราเอาข้อมูลเขามาจากไหน ได้มาอย่างไร หรือรับจากใครมา รวมถึงใช้ตามข้อตกลงที่เคยขอไว้เท่านั้น เพื่อที่จะได้ป้องกันความผิดพลาดไปจนถึงลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ชื่อหนังสือ : PDPA ฉบับเข้าใจง่าย สไตล์ Easy PDPA ผู้แต่ง : รับขวัญ ชลดํารงค์กุล, อมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์ เลขเรียกหนังสือ : JC596 .2 .T5 ร215 2565 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น...
Read More
ความรู้สึกเมื่อคุณต้องเผชิญกับโรคซึมเศร้า เหมือนเดินทั้งที่ไฟไหม้ศีรษะแต่ไม่มีใครเห็นเปลวเพลิง กลัวความสุขจนหัวหดแม้จะต้องการความสุขเหนือสิ่งอื่นใด ไม่ได้รู้สึกอยากตาย แต่แค่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ ไม่เชื่อว่าความเจ็บปวดจะจางหาย และมีแสงสว่างรออยู่ที่ปลายอุโมงค์ แมตต์ เฮก นักเขียนวรรณกรรมชื่อดังชาวอังกฤษ เคยทนทุกข์ทรมานจากปีศาจล่องหนตัวร้ายที่ชื่อว่า ‘โรคซึมเศร้า’ เขาเก็บเกี่ยวส่วนเสี้ยวแห่งคืนวันที่ต่อกรกับโรคนี้ นับแต่สัญญาณเตือนในวัยเยาว์ ชั่วขณะที่ชีวิตอยู่ห่างความตายเพียงย่างก้าว สู่โมงยามที่หยัดยืนและผลิบาน พร้อมก้าวข้ามความเจ็บปวด และกลับไป ‘มีชีวิต’ อย่างแท้จริง นี่คือบันทึกความทรงจำที่บอกเล่า สอดแทรกอารมณ์ขัน และชั้นเชิงน่าทึ่ง ถ่ายทอดอารมณ์เบื้องลึกของผู้มีภาวะซึมเศร้าได้อย่างงดงาม หนังสือเล่มนี้เป็นดังเข็มทิศของผู้ต้องการเข้าใจโรคซึ่งกัดกินชีวิตผู้คนนับล้านเป็นมิตรแท้ประโลมใจในวันเศร้า และเหนืออื่นใดคือเป็นความหวังแด่เหล่าผู้แหลกสลายเพราะวันอันมืดมิดนั้นผ่านมาแล้วย่อมผ่านไป และโลกย่อมมอบ ‘เหตุผลของการมีชีวิต’ให้ ตราบใดที่เราตั้งใจฟัง ชื่อหนังสือ : แด่ผู้แหลกสลาย Reasons to stay alive ผู้แต่ง : แมตต์ เฮก เลขเรียกหนังสือ : PR6108.A375 ฮ251 2564  สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
พ่อแม่ คือผู้เพาะเมล็ดพันธุ์ทางอารมณ์และใจในตัวเรา  ให้เติบโตขึ้นสร้างให้เราเป็นเรา หลายครอบครัวเพาะพันธุ์เมล็ดแห่งความรัก ความเคารพ และความเป็นอิสระ แต่ในหลายครอบครัวกลับเพาะเมล็ดแห่งความกลัว การผูกมัด และความรู้สึกผิด สื่อออกมาในรูปแบบเรื่องเล่ากล่าวถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาสภาพจิตด้านอารมณ์โดยเกิดจากพ่อและแม่ กล่าวคือความสุขความทุกข์ของพ่อแม่เป็นความรับผิดชอบของลูก สามารถทำให้ลูกโดดเดี่ยวได้หากทำอะไรนอกคอก  หนังสือเล่มนี้จะมอบความกล้าหาญและเข้มแข็งให้คุณดึงตัวเองออกมาจากบาดแผลแห่งการเติบโตด้วยพลังมากมายที่มีในฐานะผู้ใหญ่ และด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อท้ายที่สุดแล้ว คุณจะได้มีชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริง ชื่อหนังสือ : มูฟออนชีวิต ถอนพิษพ่อแม่เผด็จการ Toxic parents ผู้แต่ง : ดร.ซูซาน  ฟอร์เวิร์ด เลขเรียกหนังสือ : HV699ฟ1972565 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
คุณเคยมองหรือสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ ถนน ผู้คน สัตว์ สิ่งของ และอีกมากมาย เมื่อคุณมองมันซ้ำๆ บ่อยๆ จนทำให้เกิดความเคยชิน ก็จะไม่มีอะไรแปลกใหม่ แต่หากคุณลองสังเกตดีๆ เอาใจใส่กับมันอีกนิด คุณอาจจะเห็น รับรู้บางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ หนังสือเล่มนี้จะผู้เขียนต้องการที่จะร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ หรือเรื่องราวที่ตนนั้นได้ประสบพบเจอเองจากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว มีการถ่ายทอดมุมมองความคิดที่เป็นพลังบวกให้แก่ผู้อ่าน ผ่านผลงานภาพถ่ายที่ปรากฏอยู่ในเล่ม โดยคุณพิชัย แก้ววิชิต เพื่อให้ผู้อ่านได้รอยยิ้มและสร้างแรงบันดาลใจในชีวิต ชื่อหนังสือ : สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็น ผู้แต่ง : หนุ่มเมืองจันท์ เลขเรียกหนังสือ : AC 159 ห1547 2565 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์) ตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย. 2565 โดยเปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 น. วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. วันอาทิตย์ ปิดบริการ ประกาศ-สก.-เรื่อง-การเปิด-ปิด-การให้บริการ-ป
Read More