recommended book

Category

               ภาษากายเป็นสิ่งที่มนุษย์แสดงออกมาอย่างแรก ๆ ให้ผู้ที่ได้เห็นนั้นสามารถรับรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของบุคคลเหล่านั้นในเบื้องต้นได้ เราเคยสงสัยกับท่าทางที่แสดงออกมาจากบุคคลที่เราสนทนาด้วยหรือไม่ ว่าจริงๆ แล้ว เขารู้สึกอย่างไรกันแน่ หนังสือเล่มนี้จะเป็นเหมือนคำตอบให้ผู้อ่านได้รับรู้ความรู้สึกและเข้าใจในอากัปกิริยา และแนวทางในการถอดรหัสการสื่อสารแบบไม่ใช้ภาษา เพื่อให้คุณมีทักษะและสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของบุคคลเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้น เนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 บท ได้แก่ การเข้าใจในหลักพื้นฐานของภาษากาย การสังเกตจากบุคคลในสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น ผู้มีชื่อเสียง นักการเมือง การฝึกกับเพื่อนและคนในครอบครัว การถอดรหัสจากคู่เดต การแปลภาษาจากการสัมภาษณ์งาน การอ่านคนในสถานที่ทำงาน รวมทั้งมีบทสรุปท้ายเล่ม ชื่อหนังสือ : ถอดรหัสภาษากาย = Understanding body languageผู้แต่ง : เราส์, สกอตต์.เลขเรียกหนังสือ : BF 637.N66 ร238 2566สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
        หนังสือชุด บันทึก นึกอร่อย เป็นตำรับอาหารชุดพิเศษที่รวบรวมบันทึกสูตรอาหารของท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล เนื่องด้วยเห็นว่าอาหารไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น มีขั้นตอนการปรุงอย่างประณีต พิถีพิถัน ละเมียดละไม และมีรสชาติที่อร่อยไม่แพ้อาหารของชาติใดในโลก เนื้อหาส่วนใหญ่ในหนังสือจะบอกเล่าเรื่องราวประวัติของท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล รวมถึงชื่อเมนู เครื่องปรุง วิธีการปรุงอาหาร ในเล่มที่ 2 เมนูอาหารจะเน้นไปที่ เมนูยำ เมนูลาบ พล่า เมนูต้ม และเมนูแกงต่าง ๆ พร้อมทั้งวิธีการรังสรรค์เมนูให้ออกมาอร่อยและน่ากิน พร้อมภาพประกอบรวมถึงภาพวาดเพิ่มเติมให้หนังสือดูน่าอ่านมากขึ้น ชื่อหนังสือ : บันทึก นึกอร่อย.ผู้แต่ง : ประสานสุข ตันติเวชกุล.เลขเรียกหนังสือ :  TX724.5.T5 ป171 2566 ล.2สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
                   ข้อมูลในระบบเศรษฐกิจ ทำให้เกิดภาษาภาพเป็นภาษาสากลที่ทั่วโลกใช้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิ แผนที่ แผนภาพ ทำให้คนสื่อสารเข้าใจและเชื่อมพวกเขาเข้าด้วยกัน และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันทำให้ทักษะการแปลงข้อมูลเป็นภาพกลายเป็นที่ขาดไม่ได้สำหรับบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันที่จำเป็นต้องมีติดตัว เพราะถ้าคุณสื่อสารอย่างเรียบง่ายและตรงประเด็นไม่ได้ก็อาจเป็นเพราะคุณไม่รู้จริงหรือรู้ไม่ดีพอ การแปลงข้อมูลเป็นภาพจัดเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ผู้คนเข้าใจข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานอีกด้วยโดยภาพที่สร้างขึ้นต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า ผู้ชมคือใคร เขาอยากเห็นอะไร แนวคิดที่ต้องการจะสื่อคืออะไร ควรนำอะไรมานำเสนอบ้าง แล้วค่อยต่อยอดด้วยการนำเสนอในรูปแบบไหนและนำเสนออย่างไรให้น่าสนใจ หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเปลี่ยนข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นภาพ ทำให้การสื่อสารชัดเจน เข้าใจง่าย และดึงดูดใจ แบบ step by step และมีกรณีศึกษาจากการใช้งานจริงจากงานวิจัยด้านการรับรู้ทางสายตาและประสาทวิทยาศาสตร์ และประสบการณ์กว่า 20 ปีของ SCOTT BERINATO พร้อมแล้วก็มาอ่านหนังสือเล่มนี้กันเลย ชื่อหนังสือ : คู่มือเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นภาพ (ฉบับสมบูรณ์) Good chartsผู้แต่ง : สกอตต์ เบอรินาโตเลขเรียกหนังสือ : HF5718.22 บ259 2565 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
                      ตำราเล่มนี้จัดทำเพื่อเป็นตำราประจำกระบวนวิชา CHI3101 ภาษาจีนระดับกลาง 1 ซึ่งเป็นกระบวนวิชาบังคับของนักศึกษาวิชาเอกและวิชาโทภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื้อหาของตำราเล่มนี้ เป็นการคัดเลือกบทความและดัดแปลงบทความที่ใช้ภาษาจีนกลางปัจจุบันที่มีความยากอยู่ในระดับกลาง คือ มีการใช้ภาษาหนังสือในการบรรยายความ เนื้อหาของบทความที่คัดเลือกมาจะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและทัศนคติของชาวจีนทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในแต่ละบทจะประกอบด้วยสาระสำคัญ เนื้อหาบทความ หน่วยศัพท์ คำอธิบายการใช้ภาษาที่อยู่ในแต่ละบท โดยเน้นพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนกลางทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน                             ชื่อหนังสือ : ภาษาจีนระดับกลาง 1 =  INTERMEDIATE CHINESE.                                                          ผู้แต่ง : สิริกมล สิริสัมพันธ์                                                                                                                  เลขเรียกหนังสือ : CHI3101 66125 ส237 2566                                                                          สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 3 (ตำราเรียน)
Read More
                  มนุษย์ทุกคนต่างแสวงหาความรักจากสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะจากมนุษย์ด้วยกันหรือสัตว์ สิ่งของและอีกมากมายในโลกใบนี้ แต่หลงลืมไปว่ามีความรักจากสิ่งหนึ่งที่อยู่กับเราเสมอ นั่นก็มาจากตัวของเรานั่นเอง และเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ตามที่เราต้องการ หนังสือเล่มนี้จะเปรียบเสมือนเป็นเพื่อนของเรา ในยามที่เราท้อ หมดหวัง เหนื่อยล้าจากการใช้ชีวิต ต้องการที่พักพิงให้เราเปิดหนังสือเล่มนี้อ่าน เพื่อให้ผู้อ่านได้พบกับความรักที่เราอาจทำหล่นหายไประหว่างทาง ได้กลับมาเติมเต็มได้อีกครั้งหนึ่ง ผู้เขียนได้นำแนวทางการสร้างการรักตัวเองของนักจิตวิทยาคลินิก เดบอราห์ โคชาบา มาเป็นหลักในการให้ผู้อ่านได้มีพัฒนาการรักตัวเองไปด้วยกัน ผ่านเนื้อหาและกิจกรรมในแต่ละบท ชื่อหนังสือ : กอดใจไว้ก่อน =Self-love, firstผู้แต่ง : เมริษา ยอดมณฑป.เลขเรียกหนังสือ : BF697.5.S46 ม257 2566สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
        หนังสือชุด บันทึก นึกอร่อย เป็นตำรับอาหารชุดพิเศษที่รวบรวมบันทึกสูตรอาหารของท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล เนื่องด้วยเห็นว่าอาหารไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น มีขั้นตอนการปรุงอย่างประณีต พิถีพิถัน ละเมียดละไม และมีรสชาติที่อร่อยไม่แพ้อาหารของชาติใดในโลก เนื้อหาส่วนใหญ่ในหนังสือจะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของตำราอาหารของท่านผู้หญิงประสานสุข  รวมถึงชื่อเมนูอาหาร เครื่องปรุง วิธีปรุง ในเล่มที่ 1 รายการอาหารจะเน้นไปที่ น้ำพริก หลน ผัด ทอด ปิ้ง ย่าง นึ่ง เครื่องเคียง เมี่ยง และสลัด ในหนังสือจะมีรูปภาพอาหาร และภาพวาดประกอบทำให้ดูน่าสนใจ ทำให้หนังสือน่าอ่านมากขึ้น ชื่อหนังสือ : บันทึก นึกอร่อย.ผู้แต่ง : ประสานสุข ตันติเวชกุล.เลขเรียกหนังสือ : TX724.5.T5 ป171 2566 ล.1สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
           สังคมการเมืองที่ดี คือสังคมที่ทุกคนเป็นเจ้าของอำนาจร่วมกัน แต่ในสังคมที่บิดเบือนดัดแปลงอดีตให้กลายเป็นนิทานหรือละครหลังข่าวเพื่อกล่อมเกลาผู้คน เพราะชนชั้นนำกลัวที่จะสูญเสียอำนาจการควบคุมประชาชนมาอย่างยาวนาน ทำให้เห็นปรากฏการณ์ที่ประชาชนรุ่นใหม่ตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ที่เคารพความเท่าเทียมและความหลากหลายของผู้คน แต่รัฐและชาวอนุรักนิยมได้มองประชาชนที่คิดต่างว่าเป็นศัตรูและหวาดเกรง ทำให้เกิดการพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อบีบบังคับให้ประชาชนเงียบเสียงลง ยอมจำนนและหวาดกลัว           “…การเรียนรู้ด้านที่ผิดพลาดล้มเหลวของชาติตนเอง แท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องน่าชิงชังอับอาย แต่มันคือภูมิคุ้มกันชั้นดีที่จะทำให้เราเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีสติ และไม่ทำผิดซ้ำรอยเดิม…” หนังสือความหวังที่เคลื่อนไหวได้รวบรวมบทความของคุณประจักษ์ ก้องกีรติ ที่จะชวนทุกคนเข้ามาสำรวจกระแสการเมืองของไทยไปจนถึงการเมืองโลก ที่เต็มไปด้วยการแบ่งแยกอำนาจประชาธิปไตย หากปราศจากความเคลื่อนไหว ความใฝ่ฝัน และความหวังที่สร้างร่วมกันของประชาชน ก็ยากที่ประชาธิปไตยจะลงหลักปักฐานในยุคสมัยของเรา ชื่อหนังสือ : ความหวังที่เคลื่อนไหว : โลกขวาๆ ซ้ายๆ และความท้าทายของประชาธิปไตย ผู้แต่ง : ประจักษ์ ก้องกีรติเลขเรียกหนังสือ :  JQ1745 ป17111 2566สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
          ตำราเรียนวิชาการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา โดยเน้นให้ผู้เรียนใช้ประกอบการเรียน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยสภาวะสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม ศึกษาปัญหาสังคมต่างๆ เกี่ยวกับความยากจน การมีงานทำและการมีรายได้ พฤติกรรมการเบี่ยงเบน ยาเสพติด การก่ออาชญากรรม การขายบริการทางเพศ และรวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา ชื่อหนังสือ : ปัญหาสังคมผู้แต่ง : อุดมพร ชั้นไพบูลย์เลขเรียกหนังสือ : SOC2065 64121 อ244 2564สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 3 (ตำราเรียน)
Read More
ตำราวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา LAW3133 มีเนื้อหาของตำราแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่ง อาชญาวิทยา ประกอบด้วย 6 บท ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา อาชญากรรม สำนักคิดเกี่ยวกับอาชญาวิทยา สาเหตุอาชญากรรม เหยื่ออาชญากรรม และการป้องกันอาชญากรรม และสถิติอาชญากรรม ส่วนที่สอง ส่วนเนื้อหาของทัณฑวิทยา ประกอบด้วย 6 บท ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทัณฑวิทยาและการลงโทษ วิวัฒนาการเกี่ยวกับการลงโทษ รูปแบบและวิธีการลงโทษ การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยใช้สถาบันการบริหารงาน เรือนจำในประเทศไทย และการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยไม่ใช้สถาบัน ชื่อหนังสือ : อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา = CRIMINOLOGY AND PENOLOGY.                                     ผู้แต่ง : ภัทรวรรณ ทองใหญ่                                                                                                              เลขเรียกหนังสือ : LAW3133 66128 ภ214 2566                                                                           สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 3 (ตำราเรียน)
Read More
                คนไทยส่วนใหญ่นิยมนำวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นของตนมาทำอาหาร เช่นสัตว์และพืชผักพื้นบ้านมาเป็นส่วนประกอบในเมนูอาหาร ดังนั้นวัฒนธรรมการกินของคนแต่ละภาคจึงแตกต่างกันออกไป เราจึงแบ่งอาหารไทยออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน) ภาคกลาง ภาคใต้ อาหารแต่ละภาคจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของรสชาติ เช่น ภาคอีสานรสชาติแซบนัว ภาคใต้รสชาติจัดจ้านด้วยเครื่องแกง เป็นต้น ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะนี้ทำให้อาหารแต่ละภาคโดดเด่นและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย หนังสือเล่มนี้คัดสรรเอาอาหารที่เป็นที่นิยมของแต่ละภาคมารวมไว้ รวมถึงอธิบายส่วนผสม วิธีการปรุง เพื่อให้เข้าใจง่าย และทำตามได้ ชื่อหนังสือ : อร่อยสี่ภาค : รวมเมนูเด็ดยอดนิยมจากสี่ภาคของประเทศไทย.           เลขเรียกหนังสือ :  TX 724 .5 .T5 อ17 2560 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)
Read More
1 2 3 9