ปิดให้บริการ

Tag

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ปิดให้บริการวันที่ 23 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันปิยมหาราช ขออภัยในความไม่สะดวก Image by photographeeasia on Freepik Font by LINE Seed
Read More
ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปิดให้บริการ ในวันที่ 12-14 สิงหาคม 2566 เนื่องจากวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
Read More