ปิดให้บริการห้องสมุดวิทยาเขตบางนา วันที่ 23 ตุลาคม 2566

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ปิดให้บริการวันที่ 23 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันปิยมหาราช ขออภัยในความไม่สะดวก

Image by photographeeasia on Freepik
Font by LINE Seed