ประกาศ ปิดให้บริการห้องสมุดวิทยาเขตบางนา วันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2566

ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปิดให้บริการ ในวันที่ 12-14 สิงหาคม 2566 เนื่องจาก
วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ