novel

Tag

นิทรรศการที่บอกเล่าถึงการเดินทางของนวนิยายไทย ตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม กว่าจะเป็นนวนิยายไทยเรื่องแรก องค์ประกอบและวิธีการสร้างนวนิยายอันเป็นศิลป์และศาสตร์ นวนิยายไทยประเภทต่างๆ นักประพันธ์แถวหน้าอันเลื่องชื่อ และนวนิยายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวสู่จอเงินและจอแก้ว   จัดแสดง ธันวาคม 2565 – กันยายน 2566 (10 ตอน) ปฐมบทนวนิยายไทย (ธันวาคม 2565) สู่ยุคนวนิยายไทย (มกราคม 2566) ศิลป์ & ศาสตร์ แห่งนวนิยาย (กุมภาพันธ์ 2566) นวนิยายรัก (มีนาคม 2566) นวนิยายเพื่อชีวิต (เมษษยน 2566) นวนิยายแฟนตาซี (พฤษภาคม 2566) นวนิยายหลอน/สืบสวนสอบสวน (มิถุนายน 2566) นวนิยายอิงประวัติศาตร์ (กรกฏาคม 2566) นวนิยายวรรณคดี (สิงหาคม 2566) นักประพันธ์ปากกาทอง & จากนวนิยายสู่จอภาพ (กันยายน 2566) จัดแสดงนิทรรศการ ณ ชั้น 2...
Read More