food

Tag

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือนมีนาคม(Food Inspiration) ยืมหนังสือหมวดอาหาร ที่มีอยู่ในรายชื่อจัดนิทรรศการลุ้นรับก๋วยเตี๋ยวเรือ ก๋วยจั๊บญวน ปรุงสำเร็จฟรี!! ณ บริเวณโซนหนังสือทั่วไป ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 10-27 มีนาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบรรณารักษ์พี่วิว (ธาวินี) และบรรณารักษ์พี่น้ำ 02-3976328  Line OA : @862ikhwt  
Read More