ฐานข้อมูล

Tag

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีหนังสือด้านวิชาการให้บริการมากกว่า 1,300 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา อาทิ Arts, Business, Law, History, Social Science, Technology ฯลฯ รองรับการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถสืบค้น e-book ได้มากมาย อ่านเนื้อหาได้ในรูปแบบ HTML หรือดาวน์โหลดได้ในรูปแบบไฟล์ PDF มีฟังก์ชันแปลภาษาไทย การจดโน๊ตและไฮไลท์เนื้อหาที่สำคัญ จัดทำบรรณานุกรมอัตโนมัติในรูปแบบ MLA, APA, Chicago, Harvard และสามารถนำไฟล์ไปใช้งานกับโปรแกรม EndNote ได้ และฟังก์ชันที่มีประโยชน์อีกมากมาย สามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://go.gale.com/ps/start.do?p=GVRL&u=thru
Read More
CU e-Library ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการ e-Book ด้านวิชาการและตำราเรียนมากมาย ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา อาทิ กฏหมาย ภาษาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ ฯลฯ รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา แท็บแล็ต สมาร์ทโฟน ทั้งยังรองรับการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ โดยเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://elibrary-rulibrary.cu-elibrary.com/
Read More
แอปพลิเคชันห้องสมุดออนไลน์รูปแบบใหม่ Hibrary มีสำนักพิมพ์และนักเขียนอิสระร่วมให้บริการมากกว่า 70 ราย ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ ทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Newspaper) นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine) เพื่อตอบสนองการใช้งานและการให้บริการห้องสมุดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนผู้ใช้บริการหรือผู้อ่านสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันที่ได้รับการออกแบบให้มีความสวยงาม ง่ายและสะดวก มีฟีเจอร์การอ่านหนังสือทั้งแบบ PDF หรือ E-PUB ที่โดนใจนักอ่านและได้ตามมาตรฐาน โดยเฉพาะไฟล์ E-PUB รองรับการอ่านออกเสียง เพื่อช่วยในการเข้าถึงสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานที่มีปัญหาด้านการอ่าน เช่น ผู้พิการทางสายตา สามารถลด/ขยายขนาดตัวอักษร และเลือก Font ให้เหมาะสมกับการอ่านได้ โดยยังคงความชัดเจนของตัวอักษร มีโหมดการอ่านมากถึง 4 รูปแบบ และปรับความสว่างหน้าจอได้ตามความต้องการ ไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ตในการอ่าน เนื่องจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจะถูกเก็บไว้ในเครื่อง และสามารถอ่านในรูปแบบออฟไลน์ได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://elibrary-rul.hibrary.me/
Read More
ซีเอ็ดร่วมกับสำนักพิมพ์ชั้นนำของประเทศมากมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกลิขสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยากอีกต่อไป โดยข้อมูลหนังสือทั้งหมดจะถูกจัดเก็บบน Cloud Server ที่มีความปลอดภัยสูงและมั่นใจได้ว่าจะไม่สูญหาย เพิ่มความสะดวกสบายในการอ่านและจัดการหนังสือบนชั้นส่วนตัวได้อย่างง่ายดาย สามารถอ่านหนังสือผ่านเว็บไซต์ แท็บแล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ สามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ http://se-ed.belibcloud.com
Read More