กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

Tag

ห้องสมุดวิทยาเขตบางนาของเชิญนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือนสิงหาคม 2566 ในธีม “เพื่อนรักสัตว์เลี้ยง” เพียงยืมหนังสือที่จัดแสดงในกิจกรรมบริเวณโซนบริการหนังสือทั่วไป ชั้น 2 ลุ้นรับของรางวัลมากมาย ตั้งแต่วันที่ 8-25 สิงหาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อบรรณารักษ์พี่วิว (ธาวินี) และบรรณารักษ์พี่น้ำ 02-3976328 Line : @862ikhwt
Read More
ห้องสมุดวิทยาเขตบางนาของเชิญนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือนสิงหาคม 2566 ในธีม “เพื่อนรักสัตว์เลี้ยง” เพียงยืมหนังสือที่จัดแสดงในกิจกรรมบริเวณโซนบริการหนังสือทั่วไป ชั้น 2 ลุ้นรับของรางวัลมากมาย ตั้งแต่วันที่ 8-25 สิงหาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อบรรณารักษ์พี่วิว (ธาวินี) และบรรณารักษ์พี่น้ำ 02-3976328 Line : @862ikhwt
Read More
ห้องสมุดวิทยาเขตบางนาของเชิญนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ในธีม “รวมฮิตวรรณกรรมซีไรต์” เพียงยืมหนังสือที่จัดแสดงในกิจกรรมบริเวณโซนบริการหนังสือทั่วไป ชั้น 2 ลุ้นรับของรางวัลมากมาย ตั้งแต่วันที่ 6-25 กรกฏาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อบรรณารักษ์พี่วิว (ธาวินี) และบรรณารักษ์พี่น้ำ 02-3976328 Line : @862ikhwt
Read More
ห้องสมุดวิทยาเขตบางนาของเชิญนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ในธีม “รวมฮิตวรรณกรรมซีไรต์” เพียงยืมหนังสือที่จัดแสดงในกิจกรรมบริเวณโซนบริการหนังสือทั่วไป ชั้น 2 ลุ้นรับของรางวัลมากมาย ตั้งแต่วันที่ 6-25 กรกฏาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อบรรณารักษ์พี่วิว (ธาวินี) และบรรณารักษ์พี่น้ำ 02-3976328 Line : @862ikhwt
Read More
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 “ไอ้ต้าวพลังบวก” (จิตวิทยา) เพียงยืมหนังสือในชั้นจัดแสดงลุ้นรับของรางวัลมากมาย ตั้งแต่วันที่ 12-29 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อบรรณารักษ์พี่วิว (ธาวินี) และบรรณารักษ์พี่น้ำ02-3976328 Line : @862ikhwt
Read More
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 “ไอ้ต้าวพลังบวก” (จิตวิทยา) เพียงยืมหนังสือในชั้นจัดแสดงลุ้นรับของรางวัลมากมาย ตั้งแต่วันที่ 12-29 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อบรรณารักษ์พี่วิว (ธาวินี) และบรรณารักษ์พี่น้ำ02-3976328 Line : @862ikhwt
Read More
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 “ท่องโลกดาราศาสตร์” เพียงยืมหนังสือในขั้นจัดแสดงลุ้นรับของรางวัลมากมาย ตั้งแต่วันที่ 10-26 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อบรรณารักษ์พี่วิว (ธาวินี) และบรรณารักษ์พี่น้ำ
Read More
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 “ท่องโลกดาราศาสตร์” เพียงยืมหนังสือในขั้นจัดแสดงลุ้นรับของรางวัลมากมาย ตั้งแต่วันที่ 10-26 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อบรรณารักษ์พี่วิว (ธาวินี) และบรรณารักษ์พี่น้ำ
Read More
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือนมีนาคม(Food Inspiration) ยืมหนังสือหมวดอาหาร ที่มีอยู่ในรายชื่อจัดนิทรรศการลุ้นรับก๋วยเตี๋ยวเรือ ก๋วยจั๊บญวน ปรุงสำเร็จฟรี!! ณ บริเวณโซนหนังสือทั่วไป ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 10-27 มีนาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบรรณารักษ์พี่วิว (ธาวินี) และบรรณารักษ์พี่น้ำ 02-3976328  Line OA : @862ikhwt  
Read More
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือนมีนาคม(Food Inspiration) ยืมหนังสือหมวดอาหาร ที่มีอยู่ในรายชื่อจัดนิทรรศการลุ้นรับก๋วยเตี๋ยวเรือ ก๋วยจั๊บญวน ปรุงสำเร็จฟรี!! ณ บริเวณโซนหนังสือทั่วไป ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 10-27 มีนาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบรรณารักษ์พี่วิว (ธาวินี) และบรรณารักษ์พี่น้ำ02-3976328 Line OA : @862ikhwt
Read More
1 2