อาหารขึ้นทะเบียน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

        มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์สั่งสมและสืบทอดมาถึงลูกหลานรุ่นต่อรุ่น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประเภทอาหารและโภชนาการที่ขึ้นทะเบียนสาขานี้เรียบร้อยแล้วมียี่สิบกว่ารายการ เป็นตัวแทนวัฒนธรรมของประเทศไทย เช่น ต้มยำกุ้ง ผัดไทย สำรับอาหารไทย และอีก 1 รายการเป็นประเภทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คือข้าวหอมมะลิ อาหารขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเล่มนี้ได้รวบรวมวิธีการทำอาหารที่โดดเด่นของไทย และเป็นที่นิยมไปทั่วโลกไว้ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อให้อัตลักษณ์และคงภูมิปัญญาที่เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของชาติ ประกาศความเป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสืบไป

ชื่อหนังสือ : อาหารขึ้นทะเบียน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ.                             
ผู้แต่ง : ศรีสมร คงพันธุ์.                                                                                          
เลขเรียกหนังสือ :  TX724.5.T5 ศ1739 2561                                                                      
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)