ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ ในเดือนสิงหาคม 2566