ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ปิดบริการ ในวันที่ 13-16 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ

ในวันที่ 13-14 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา จึงปิดบริการเป็นระยะเวลา 4 วัน รวมวันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 ด้วย ขอภัยในความไม่สะดวก

Leave a Reply