หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังที่จะช่วยคุณตอบคำถามในเรื่องต่าง ๆ ที่คุณเคยสงสัยหรือไม่คาดคิดมาก่อน แต่เรื่องนั้น ๆ ถ้าคุณได้รู้แล้วจะทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจกับมันมากขึ้นและรอดพ้นจากเหตุการณ์นั้นไปได้ ซึ่งการทำความเข้าใจกับเรื่องนั้น ๆ เราจำเป็นจะต้องรู้และเข้าใจผู้คนและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ผ่านพฤติกรรมและมุมมองต่างๆ เช่น ในเรื่องการเมือง การใช้อำนาจ เทคโนโลยี การทำความผิด สัญชาตญาณ สังคมโซเชียลมีเดีย เรื่องของความเชื่อ เป็นต้น เพื่อให้สามารถตัดสินใจและทำได้อย่างถูกต้อง ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

ชื่อหนังสือ : รู้แล้วรู้รอด = Need to know
ผู้แต่ง : นำชัย ชีววิวรรธน์.
เลขเรียกหนังสือ : AC 159 น222 2566                                                                                      
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)