ปิดให้บริการ วันที่ 28-29 ก.ค. 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ

ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปิดให้บริการ วันที่ 28-29 ก.ค. 2565
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

Leave a Reply