ที่นี่ไม่ต้อนรับคนเฮงซวย

หนังสือเรื่อง “ที่นี่ไม่ต้อนรับคนเฮงซวย” เป็นหนังสือคู่มือในการปรับตัวอยู่กับบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์หรือเรียกว่า“คนเฮงซวย” ในที่ทำงานที่อาจจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมของการทำงานแบบมลพิษ รวมถึงประสิทธิภาพของการทำงานที่อาจจะลดลงตามมา โดยหนังสือเล่มนี้จะเปิดโลกทัศน์มุมมองของผู้อ่านให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีหลากหลายด้าน และหากเจอบุคคลประเภทนี้ควรจะมีวิธีคิดและรับมืออย่างไรให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข

ชื่อหนังสือ : ที่นี่ไม่ต้อนรับคนเฮงซวย
ผู้แต่ง : โรเบิร์ต ไอ ซัตตัน
เลขเรียกหนังสือ : HD58.7 ซ2144 2566
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)