ปัญหาการข่มขืน เกิดขึ้นในสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน โดยไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลง โดยเหยื่อมักจะเป็นเด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุในกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถป้องกันตนเองได้มากนัก ซึ่งเกิดได้จากทั้งบุคคลแปลกหน้าและบุคคลใกล้ชิด จากความไว้ใจทำให้ส่งผลต่อสภาพจิตใจเหยื่อในระดับที่สูง ต้องใช้การรักษาเยียวยานาน  เป็นรอยแผลในจิตใจที่นำมาซึ่งปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรมเบี่ยงเบนในลักษณะต่างๆ หนังสือเล่มนี้เมาะแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจในปัญหาการข่มขืนได้อย่างลึกซึ้ง เพราะครอบคลุมในมิติของผู้กระทำการข่มขืน และมิติของผู้ถูกข่มขืน โดยใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยาค่อยๆเจาะลึกและวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ในประเทศและต่างประเทศ โดยเริ่มจากทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการข่มขืน และสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น เพื่อให้เห็นว่าปัญหานี้มีความสำคัญที่ยังคงต้องได้รับการแก้ไข อธิบายถึงมูลเหตุและแรงจูงใจในการกระทำ รวมไปถึงการเกิดพฤติกรรมที่ผิดปกติทางจิตของอาชญากร โดยเน้นกรณีศึกษามาสนับสนุนองค์ความรู้ที่ได้ และเสนอแนวปฏิบัติต่อเหยื่อข่มขืนที่สามารถนำไปใช้ได้จริง กับผู้เสียหายอย่างเข้าใจและเหมาะสมมากขึ้น

ชื่อหนังสือ : “การข่มขืน” ในมุมมองทางจิตวิทยา : ศึกษาแรงจูงใจ ปัจจัย เงื่อนไขของการข่มขืน
ทำความเข้าใจอาชญากรและผู้ตกเป็นเหยื่อข่มขืน = Psychological perspectives on rape  
ผู้แต่ง : กัญญ์ฐิตา ศรีภา
เลขเรียกหนังสือ :  HV6558 ก213 2566
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)