การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟสำนักหอสมุดกลาง ประจำปี 2567

สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟสำนักหอสมุดกลาง ประจำปี 2567”
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ อาคารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

และในเวลา 13.00-16.30 น. จะมีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเสมือนจริง
หากผู้ใช้บริการอยู่ในบริเวณพื้นที่และเวลาดังกล่าว ขอความร่วมมือเข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้

ขออภัยในความไม่สะดวก

(ภาพประกอบโดย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ สำนักหอสมุดกลาง ประจำปี 2567”)