More เปิดประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหมื่นปี

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนโดยนักข่าวที่ชื่อ ฟิลิป ค็อกแกน ที่อ้างอิงเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจจากนักวิชาการท่านต่างๆ ในเรื่องของสถิติ ราคา รายได้ และความยั่งยืน การประเมินขนาดเศรษฐกิจโลกในหลายช่วงด้วยกัน ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องจนถึงสังคมสมัยใหม่ก็ยังพบปัญหา เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจโลกด้วย เพื่อให้ทันสมัย และมีตัวอย่างชัดเจน เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจ ทำให้เนื้อหาดูไม่หนักจนเกินไป ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจจะทำให้คนทั่วไปอ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย แต่ More … ทำได้ในสิ่งที่ต้องการสื่อให้ผู้ที่สนใจวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจของมนุษยชาติที่ควรหามาอ่านสักครั้งหนึ่งในชีวิต

ชื่อหนังสือ : More เปิดประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหมื่นปี
ผู้แต่ง : ฟิลิป  ค็อกแกน                                                               
เลขเรียกหนังสือ : HC21 ค19 2566
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)