ปิดให้บริการ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 – 3 ม.ค. 2565

สำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดให้บริการ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 – 3 ม.ค. 2565 เนื่องในวันหยุดเทศกาลวันขึ้นปีใหม่