จุดเริ่มต้นของบันทึกมาจากห้วงเวลาของการเยียวยารักษาระหว่างเพื่อนสองคน เพื่อนคนแรกเป็นผู้รับคำปรึกษาจากปัญหาชีวิตและบาดแผลเก่าอย่างโรคซึมเศร้า กับเพื่อนอีกคนที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาในฐานะนักจิตบำบัด โรคซึมเศร้า ไม่ใช่ทั้งจุดเริ่มต้นและจุดจบหากแต่เป็นเส้นทางที่หลายครั้งเราต้องเดินทางผ่าน เคียงข้างและหลายครั้งที่หายห่างจากกันไป หนังสือเล่มนี้จะพาผู้อ่านไปทำความรู้จักกับจิตบำบัด การวางแผนและจัดการอารมณ์ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างกลไกและแบบแผนรับมือกับสารพันเรื่องราวเลวร้ายที่อาจจะมาถึงในสักวัน ผ่านประสบการณ์จริงของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและเพื่อนนักจิตบำบัดของเขาอีกคน

ชื่อหนังสือ : โมงยามแห่งความสิ้นยินดี
ผู้แต่ง : กิตติศักดิ์ คงคา. (2565).
เลขเรียกหนังสือ : RC537 ก2261 2565                                                                             
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)