เสนอแนะหนังสือ ที่ต้องการได้ผ่าน QR Code

ขอเรียนเชิญบุคลากรรามคำแหง และผู้ใช้บริการทุกท่าน เสนอแนะหนังสือที่ท่านสนใจ และต้องการให้มีบริการในสำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดวิทยาตบางนา ผ่านคิวอาร์โค้ด และตามลิงก์ด้านล่าง

https://bit.ly/41ZT3TW