เปิดให้บริการในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (ตั้งแต่วันที่ 1-27 ก.ค. 2565

ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์) ตั้งแต่วันที่ 1-27 ก.ค. 2565

โดยเปิดให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 น.

วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

 (*เว้นวันที่ 13-16 ก.ค. 2565 และวันที่ 28-30 ก.ค. 2565)