อาหารถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกๆ ในการดำรงชีวิตสำหรับมนุษย์  หากมนุษย์ขาดอาหารหรือกินไม่ครบตามหลักของสารอาหารจะทำให้ร่างกายเสื่อมสภาพลงไปในที่สุด หนังสือเล่มนี้จะเป็นเหมือนคู่มือให้ผู้อ่านได้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องของอาหารและหลักโภชนาการ โดยแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ได้แก่ ประวัติศาสตร์อาหาร พื้นฐานแห่งอาหาร การเก็บรักษาและการปรุงอาหาร ชนิดของอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ แบบแผนการรับประทานอาหาร อาหารและสิ่งแวดล้อม โดยมีเนื้อหาเข้าใจง่ายและมีภาพประกอบ กราฟิกที่สวยงาม ในแต่ละหัวข้อจะมีเกร็ดความรู้ ข้อคำถามพร้อมคำตอบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างถ่องแท้และได้ประโยชน์สูงสุดจากการอ่าน

ชื่อหนังสือ : อาหารทำงานอย่างไร.
ผู้แต่ง : ดีเค
เลขเรียกหนังสือ : TX355 ด231 2566                                                                                                    
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)