ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ ในเดือนตุลาคม 2565