ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ปิดให้บริการ วันที่ 3 มิถุนายน 2565

ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปิดให้บริการ วันที่ 3 มิ.ย. 2565
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี