หวยศาสตร์ : ใครว่า “ถูกหวย” เป็นความบังเอิญ?

งานวิจัยด้านความเชื่อ ความเข้าใจ และโลกทัศน์ของคนเล่นหวย ในบริบทของสังคมไทยของรศ.ดร.วัฒนา  สุกัณศีล จะนำพาผู้อ่านทุกท่านไปทำความเข้าใจมายาคติ ตรรกะวิบัติของนักพนัน ความคิดและความเข้าใจผิดในลักษณะต่าง ๆ และความเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเล่นหวยและวัฒนธรรมเลขเด็ดของคอหวย โดยศึกษาจากงานวิชาการด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา การใช้เหตุผล และวิทยาศาสตร์การรู้คิดสมัยใหม่ และเหตุใดหลักความเป็นไปได้ หลักเหตุและผล หลักการทางสถิติที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้การยอมรับจึงไม่เป็นที่ยอมรับในหมู่นักพนัน แต่กลับเชื่อเรื่องโชค ลาภ อำนาจเหนือธรรมชาติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ มากกว่าและยังเข้ากันกับทุนนิยมสมัยใหม่ได้อย่างไม่น่าเชื่อ ไปร่วมหาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้กันเลยค่ะ

ชื่อหนังสือ : หวยศาสตร์ : ใครว่า “ถูกหวย” เป็นความบังเอิญ?

ผู้แต่ง : วัฒนา สุกัณศีล

เลขเรียกหนังสือ : HV6722.T5 ว213 2565

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)