“คนทุกคนรู้ว่าสังคมสูงวัยเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ต้องจัดการ เพราะเห็นตัวอย่างจากหลายประเทศแล้วว่าต้องใช้ทรัพยากรในการจัดการเยอะมาก และต้องจัดการหลายอย่าง เช่น จะทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดี หรือทำให้มีคนดูแล มีสถานที่พักอาศัยที่เหมาะสม มีโรงพยาบาล มีเพื่อนฝูง ซึ่งไม่ง่าย ที่สำคัญคือจะเอาเงินที่ไหนมาดูแล เพราะทุกอย่างใช้เงินทั้งนั้น ตอนนี้จึงยังไม่มีประเทศไหนเอาชนะเรื่องนี้ได้เลย ทุกประเทศอยู่ระหว่างขั้นตอนการหาแนวทางวิธีการจัดการใหม่ๆที่จะลดภาระมวลรวมของประเทศ” ประธานมูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทย (มปท.) กล่าวไว้ จึงเกิดหนังสือเล่มนี้เพื่อนำเสนอภาพรวมของสถานการณ์สังคมสูงวัยที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมไปถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น แนวทางการแก้ไขปัญหาจากกลุ่มเยาวชนที่นำเสนอบนเวทีการประกวด “โครงการ Thailand Youth Policy Initiative (TYPI)” ครั้งที่ 2 เพื่อช่วยพัฒนาสังคม และช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรู้เท่าทันเทคโนโลยี การมีความสุขกับการใช้ชีวิตในสังคมสูงวัยอย่างเหมาะสม สนับสนุนคนไทยในวัยเกษียณมีโอกาสในการสร้างรายได้เสริมและพัฒนาทักษะทางดิจิทัลโดยไม่ปล่อยให้อายุเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิต ได้เดินตามความฝัน และค้นพบความสุขและสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง

ชื่อหนังสือ : สุขใจในสนธยากาล : เคล็ดลับการก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
ผู้แต่ง : นริสษา บุญเสริม
เลขเรียกหนังสือ :  HQ1064 .T5  น173 2566
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)