วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อาศิรวาท รัชกรที่ 10

ธ ทรงสานงานต่อกรณียกิจ ธ ประสิทธิ์จิตอาสาค่าไพศาล
ตามเบื้องพระชนกพสกสราญ ธ ปรีชญาณเกื้อไทยให้ไพบูลย์
ประณตน้อมบังคมบรมบาท ภูวนาทจอมบดินทร์ปิ่นไอศูรย์
ถวายพระพรชัยมงคลจำรัสจรูญ ไทยเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญ