วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565

วรรณกรรมเป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยภาษาเพื่อสื่อสาร อารมณ์ ความคิด และเรื่องราวจากผู้ประพันธ์ ผลงานศิลปะที่เรียกว่าวรรณกรรมมีหลากหลายรูปแบบ เช่นเรื่องสั้น บทกวี ดังที่ปรากฏในรวมวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเล่มนี้ อันเป็นผลงานที่ผู้เขียนสื่อออกมาด้วยกลวิธีที่แตกต่าง แต่ก็ถ่ายทอดความรู้สึก มุมมอง และประสบการณ์ทางการเมืองตมประสบการณ์ของแต่ละคน วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565ในเล่มนี้ ได้แก่เรื่อง ความกระจ่างที่ระยะทาง 41,057 กิโลเมตร, คนหนึ่งยืน คนอื่นนั่ง, มูลไส้เดือน, กระสุนนัดนั้น, ไก่ที่หายไป, คนตัวสั่น, บนทางเดินของออร์ฟิอัส, ปากกากบฏ, เผ็ดกำลังพอดี, มุมมองภายใน, เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร, เรื่องขายหน้าของซีเนไฟล์, และเรื่องอื่นๆ

ชื่อหนังสือ : วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565
ผู้แต่ง :  –                                                                                                                                      
เลขเรียกหนังสือ : PL 4205  ว172 2565                                 
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)