มูฟออนชีวิต ถอนพิษพ่อแม่เผด็จการ

พ่อแม่ คือผู้เพาะเมล็ดพันธุ์ทางอารมณ์และใจในตัวเรา  ให้เติบโตขึ้นสร้างให้เราเป็นเรา หลายครอบครัวเพาะพันธุ์เมล็ดแห่งความรัก ความเคารพ และความเป็นอิสระ แต่ในหลายครอบครัวกลับเพาะเมล็ดแห่งความกลัว การผูกมัด และความรู้สึกผิด สื่อออกมาในรูปแบบเรื่องเล่ากล่าวถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาสภาพจิตด้านอารมณ์โดยเกิดจากพ่อและแม่ กล่าวคือความสุขความทุกข์ของพ่อแม่เป็นความรับผิดชอบของลูก สามารถทำให้ลูกโดดเดี่ยวได้หากทำอะไรนอกคอก  หนังสือเล่มนี้จะมอบความกล้าหาญและเข้มแข็งให้คุณดึงตัวเองออกมาจากบาดแผลแห่งการเติบโตด้วยพลังมากมายที่มีในฐานะผู้ใหญ่ และด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อท้ายที่สุดแล้ว คุณจะได้มีชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริง

ชื่อหนังสือ : มูฟออนชีวิต ถอนพิษพ่อแม่เผด็จการ Toxic parents

ผู้แต่ง : ดร.ซูซาน  ฟอร์เวิร์ด

เลขเรียกหนังสือ : HV699ฟ1972565

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)