ภาระที่อมไว้คายออกมาเถอะนะ

ในชีวิตของคนเราต้องเผชิญและรับมือกับเรื่องต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจากที่ทำงาน บ้าน สถานศึกษา ทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ ความกดดัน ความรับผิดชอบ และอีกหลายสิ่งที่เราต้องกังวลและพบเจอปัญหากับมัน สิ่งเหล่านี้จะเปรียบเสมือนเป็นภาระที่ก่อขึ้นอยู่ในใจของคุณ ถึงเวลาที่คุณจะต้องปล่อยวางมันออกไปบ้าง หนังสือเล่มนี้จะแนะนำเทคนิคทางจิตวิทยาที่ง่ายที่สุดและสามารถฝึกได้เร็ว บางวิธีอาจจะมีอุปกรณ์เป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาและปรับใช้ในการช่วยฟื้นฟูจิตใจให้รู้สึกผ่อนคลายเบาลงได้ โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 5 บท คือ บทการแบกรับที่หนักเกินไป บทการหัดเป็นคนเห็นแก่ตัวบ้าง บทการทำจิตใจให้ผ่อนคลาย บทการยอมรับตัวเอง บทการกำจัดความหงุดหงิด ความกลุ้มใจ และกังวลใจ และบทการสังเกตจิตใจจากอารมณ์ของเรา

ชื่อหนังสือ : ภาระที่อมไว้คายออกมาเถอะนะ
ผู้แต่ง : โยะชิฮิโตะ ไนโต
เลขเรียกหนังสือ : BF575 .S75 น294 2565
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)