ปิดให้บริการ วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566

สำนักหอสมุดกลางและห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดให้บริการ วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566 เนื่องในวันฉัตรมงคล