ปิดให้บริการ วันที่ 4 พ.ค. 2565

สำนักหอสมุดกลางและห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดให้บริการ วันที่ 4 พ.ค. 2565 เนื่องในวันฉัตรมงคล